Księga Kontroli Przedsiębiorcy A5

 • Dodaj recenzję:
 • Kod: 1624
 • Dostępność: jest na stanie
  Czas realizacji: 24h + czas dostawy zgodny z wybranym przewoźnikiem
 • szt.
 • 7,00 zł / szt.

Księga Kontroli Przedsiębiorcy

format A5 (21,0 x 14,8 cm)

Książka kontroli przeznaczona jest dla wszystkich przedsiębiorców i mają oni obowiązek prowadzenia jej i przechowywania w miejscu prowadzenia działalności gospodarczej (np. w sklepie, jeśli przedsiębiorca posiada kilka sklepów to po 1 książce w każdym sklepie, w punkcie usługowym, w taksówce, itp.) Książka musi być prowadzona w formie papierowej (forma elektroniczna jest dozwolona jako równoległa z formą papierową).

W przypadku wszczęcia kontroli przedsiębiorca jest obowiązany niezwłocznie okazać kontrolującemu książkę kontroli. Jedyny wyjątek, który zwalnia przedsiębiorcę z obowiązku natychmiastowego okazania książki kontroli dotyczy sytuacji, w której przedsiębiorca udostępnił już książkę innemu organowi kontroli i i nie została ona mu jeszcze zwrócona. Wówczas przedsiębiorca okazuje książkę kontroli organowi kontrolującemu w jego siedzibie w ciągu 3 dni roboczych od dnia zwrotu tej książki przez poprzedni organ kontroli.

 • książka jest oprawiona w formie broszury
 • posiada miejsce do ponumerowania stron (przed rozpoczęciem wypełniania ewidencji należy ręcznie ponumerować kolejno strony)
 • jeżeli zapiszemy cały zeszyt przed końcem roku podatkowego należy założyć kolejny oznaczając go numerem kolejnego tomu
 • Książkę należy przechowywać przez okres 5 pełnych lat od zakończenia roku podatkowego
 • w przypadku jej braku, lub wadliwego prowadzenia podatnik zostanie obciążony karą grzywny

 

Nazwy rubryk książki:

 1. Liczba porządkowa
 2. Oznaczenie organu kontroli
 3. Oznaczenie uprawnienia do kontroli
 4. Zakres przedmiotowy przeprowadzonej kontroli
 5. Data podjęcia kontroli
 6. Data zakończenia kontroli
 7. Zalecenia pokontrolne oraz określenia zastosowanych środków pokontrolnych
 8. Informacja o wykonaniu zaleceń pokontrolnych, bądź ich uchylenia przez organ kontrolny, lub jego organ nadrzędny, albo sąd administracyjny
 9. Uzasadnienie braku zawiadomienia przedsiębiorcy o zamiarze wszczęcia kontroli
 10. Uzasadnienie wszczęcia kontroli po okazaniu legitymacji służbowej
 11. Uzasadnienie powodu nie zawiadomienia podatnika o zamiarze wszczęcia kontroli
 12. Uzasadnienie przedłużenia czasu trwania kontroli
 13. Uzasadnienie czasu trwania przerwy kontroli
 14. Podpis kontrolującego
 15. Podpis kontrolowanego
 16. Uwagi