Księga obiektu budowlanego

 • Dodaj recenzję:
 • Kod: 1459
 • Dostępność: jest na stanie
  Czas realizacji: 24h + czas dostawy zgodny z wybranym przewoźnikiem
 • szt.
 • 17,00 zł / szt.

okładka: kolor czerwony/miękka

Księga obiektu budowlanego.

Zgodnie z art. 64.1, ustawy Prawo Budowlane właściciel lub zarządca obiektu budowlanego jest obowiązany prowadzić dla każdego budynku oraz obiektu budowlanego niebędącego budynkiem, książkę obiektu budowlanego. 

Wzór księgi obiektu budowlanego ustanawia zał. nr 1 do Dz. U. Nr 120 z 2003 r. poz 1134

 • zgodna z wymogami prawa,
 • przeznaczona do dokumentowania przeprowadzonych badań i kontroli stanu technicznego, remontów, przebudowy,
 • musi być prowadzona oddzielnie dla każdego obiektu, który jest objęty obowiązkiem sprawdzenia,
 • prowadzona przez właściciela lub zarządcę przez cały okres użytkowania obiektu.
 
Spis treści:
 
I. Wykaz osób upoważnionych do dokonywania wpisów do książki
II. Dane identyfikacyjne obiektu
III. Spis dokumentacji dołączony do książki obiektu
IV. Dane techniczne charakteryzujące obiekt
V. Plan sytuacyjny obiektu
VI. Wykaz protokołów kontroli okresowych stanu technicznej sprawności obiektu
VII. Wykaz protokołów kontroli okresowych stanu technicznej sprawności i wartości użytkowej całego obiektu
VIII.1 Wykaz opracowań technicznych dotyczących obiektu
VIII.2 Dane dotyczące opracowania technicznego
IX.1 Wykaz protokołów odbioru robót remontowych i modernizacyjnych w obiekcie
IX.2 Dane dotyczące dokumentacji technicznej
X. Wykaz protokołów awarii i katastrof obiektu
XI. Wykaz pozwoleń na zmianę sposobu użytkowania obiektu


Okładka: kartonowa
Ilość stron/kartek: 74 strony
Format: A4

KOLOR OKŁADKI: CZERWONY