Księga obmiaru robót / samokopiująca 40 kart

  • Dodaj recenzję:
  • Kod: 1343
  • Dostępność: jest na stanie
    Czas realizacji: 24h + czas dostawy zgodny z wybranym przewoźnikiem
  • szt.
  • 19,00 zł / szt.

Księga obmiarów robót. 40 kart: 20+20
druk samokopiujący

Księga obmiaru robót jest dokumentem - załącznikiem do dziennika budowy, za którego sporządzenie odpowiedzialny jest wykonawca. Pozwala ona na rozliczenie faktycznego wykonania każdego elementu robót i stanowi podstawę zapłaty za wykonane prace.

Księga obmiaru robót jest przedstawiana inspektorowi do sprawdzenia po wykonaniu robót, przed ich zakryciem, jednak nie później niż na koniec okresu rozrachunkowego wynikającego z umowy, zaś fakt przedstawienia KOR Inspektorowi jest odnotowywany w dzienniku budowy.

Zasady dotyczące postępowania przy obmiarach robót i prowadzenia księgi precyzuje Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. Nr 202, poz. 2072) określa zakres i formę dokumentacji projektowej w zależności od stopnia skomplikowania robót oraz trybu udzielenia zamówienia publicznego

wydawca: Firma Krajewski
Okładka:  foliowa
format A4
ilość stron/kartek: 40 kartek (20 oryginałów i 20 kopii na wpisy)
numeracja stron: tak
perforacja: tak
zszywki: tak
sztywna przekładka: tak
trwałość kopii: 20 lat