Ku urbanologii. Stanisław Lose

  • Dodaj recenzję:
  • Kod: 1777
  • Dostępność: czasowo niedostępne
  • szt.
  • 47,00 zł / szt.
  • Niedostępny

chwilowy brak

Ku urbanologii.

Urbanologia to w miarę zwarta teoria życia człowieka w przestrzeni zurbanizowanej; prezentuje uwarunkowania człowieka w społeczności i w jej terytorium. Jest próbą wyłuskania z różnych teorii, z różnych dziedzin badawczych pewnych faktów, zdarzeń i sytuacji które autorowi wydają się być istotne a ich scalenie możliwe i owocne. To scalenie pozwala wyciągnąć nowe wnioski i dostrzec możliwości ale i ograniczenia w rozwoju urbanizacji.
We wszystkich od tysiącleci kształtowanych siedliskach ludzkich, mimo odmiennych wektorów rozwojowych człowiek zachowuje się podobnie. Poszukuje tego samego. Mimo różnic religijnych, kulturowych, historycznych, rasowych, klimatycznych poszukuje bezpieczeństwa dla siebie i swoich bliskich.

Urbanizacja a więc zagregowanie społeczne w terytorium, organizacja pracy i integracji oraz adaptacja zajmowanego terytorium to podstawowe instrumenty na tej drodze. Czy człowiek rozwijał się wewnętrznie na swej urbanizacyjnej drodze? Jakie są warunki a jakie ograniczenia rozwoju człowieka zurbanizowanego… urbanicznego?
Jako zjawisko urbaniczne nazwiemy miasto wraz z jego dynamiczną strukturą mieszkańców, ich strukturą organizacyjną i podziałem pracy, aktywnością urbanotwórczą (a więc urbaniczną), skojarzoną z adekwatnymi przestrzeniami. Pełny potencjał urbaniczny reprezentuje taka struktura urbanistyczna, która pozwala realizować „tu i teraz” skutecznie optymalny program życia społecznego i zdolna jest do pokonywania przeszkód nietrywialnych. Urbanistyka to tylko zagospodarowanie przestrzenne terytorium, bez uwzględnienia walorów tego, który jest jej i jego podmiotem.

STANISŁAW LOSE - architekt. Od dzieciństwa doświadczał dzieł Tadeusza Michejdy, wybitnego śląskiego architekta. W drugiej połowie lat 60-tych, w trakcie studiów na Wydziale Architektury Politechniki Wrocławskiej, zainteresowany rolą światła w przestrzeni i ich oddziaływaniem na człowieka rozpoczął eksperymenty estradowo-sceniczne, które stały się oryginalną bazą polskiego nurtu nazwanego później psychedelic. Te doświadczenia doprowadziły go do teatru a w nim do badań nad przestrzenią teatralną.  Od 1979 roku rozpoczął pracę naukowo-dydaktyczną na macierzystej Uczelni, która w zakresie nauki projektowania i dyplomowania trwa do dzisiaj. Do czasu przejścia na emeryturę prowadził także fakultatywne wykłady urbanologii. Wiele lat prowadził wykłady filozofii projektowania na wrocławskiej ASP. Równolegle, by doświadczać istoty swego zawodu prowadził niewielką pracownię projektową.

 

Spis treści:

1. Wstęp. Dywagacje metodyczne.

2. Dialektyka emergentna.

3. Terytorium.

4. Widzenie.

5. Praca.

6. Kultura.

7. Matryca urbaniczna człowieka.

8. Człowiek bezbronny.

9. Urbanizacja konstruktem religii.

10. Społeczność jako system.

11. Wnioski.

wydawca: Unpublished / Wydawnictwo Stowarzyszenia Soda
autor: Stanisław Lose
rok wydania: 2015
ilość stron: 424
format: 13,5 X 21,5 cm
ISBN: 9788394045722.
okładka: miękka ze skrzydełkami