Ogólne Specyfikacje Techniczne OST Podłoże i nawierzchnia z mieszanki kruszywa niezwiązanego - wersja 7.1

 • Dodaj recenzję:
 • Kod: 1607
 • Producent: BZDBDiM
 • Dostępność: na indywidualne zamówienie mailem
 • szt.
 • Cena netto: 200,00 zł / szt. 246,00 zł / szt.
 • Niedostępny

na zamówienie mailem / kontakt telefoniczny

OST Podłoże i nawierzchnia z mieszanki kruszywa niezwiązanego - wersja 7.1
Ogólne Specyfikacje Techniczne stanowią wzorzec i materiał pomocniczy pozwalający na sprawne przygotowanie i opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych dla konkretnego projektu przy zleceniu i realizacji robót na drogach i ulicach.
 

Dysk CD zawierający 4 ogólne specyfikacje techniczne z 2013 r. oparte na normach PN-EN oraz wymaganiach technicznych GDDKiA WT-4 Mieszanki niezwiązane dla dróg krajowych:

 • D-04.04.00a Podłoże ulepszone z mieszanki kruszywa niezwiązanego,
 • D-04.04.02a Podbudowa pomocnicza z mieszanki kruszywa niezwiązanego,
 • D-04.04.02b Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwiązanego,
 • D-05.01.04a Nawierzchnia z mieszanki kruszywa niezwiązanego.

Uwaga: wymienione specyfikacje są zawarte także na dysku w wersji OST drogowe roboty inwestycyjne w wersji 2.29.

wydawca: Branżowy Zakład Doświadczalny Budownictwa Drogowego i Mostowego Sp. z o.o.
rodzaj nośnika: płyta CD

format plików ze specyfikacjami: Word (.doc), html. PDF
rok wydania: 2013 r.
wersja:
7.1