Duże mosty wieloprzęsłowe. Projektowanie, technologie budowy, monitoring.

  • szt.
  • 69,50 zł / szt.

Duże mosty wieloprzęsłowe. Projektowanie, technologie budowy, monitoring.

Tytuł ten podsumowuje seminarium Naukowo-Techniczne, które odbyło się we Wrocławiu w dniach 29-30 listopada 2016 roku, organizowane przez Katedrę Mostów i Kolei Wydziału Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechniki Wrocławskiej. 

Wstęp:
"W ostatnich 20 latach wybudowano w Polsce kilkadziesiąt dużych wieloprzęsłowych obiektów mostowych. Stosowano różne technologie budowy i rozmaite rozwiązania konstrukcyjne. To w Polsce powstały największe w Europie mosty typu extradosed. Świadczy to o wielkim skoku technologicznym, jakiego dokonaliśmy w ostatnich latach. Warto więc dokonania w obszarze dużych mostów wieloprzęsłowych przedyskutować.
Tak, więc Seminarium w zamierzeniu Organizatorów powinno stanowić formę wymiany poglądów dotyczących zagadnień technicznych, organizacyjnych i prawnych związanych z budową dużych mostów, ze szczególnym uwzględnieniem doświadczeń ostatniego okresu..."

wykaz artykułów / spis treści w załączniku poniżej

wydawca: DWE
autor: praca zbiorowa
rok wydania: 2016
ilość stron: 543
format: B5
ISBN: 978-83-7125-266-2.
okładka: twarda