WTWiORB C13/2018 Przekrycia dachowe i tarasowe wykonywane w odwróconym układzie warstw. ITB

  • Dodaj recenzję:
  • Kod: 1988
  • Producent: Instytut Techniki Budowlanej
  • Dostępność: jest na stanie
    Czas realizacji: 24h + czas dostawy zgodny z wybranym przewoźnikiem
  • szt.
  • 31,50 zł / szt.

Zabezpieczenia i izolacje, zeszyt 13: Przekrycia dachowe i tarasowe wykonywane w odwróconym układzie warstw

ITB WTWiORB C13/2018

Przedmiotem opracowania są warunki techniczne wykonania i odbioru przekryć dachowych i tarasowych, wykonywanych w odwróconym układzie warstw, tzn. z izolacją termiczną ułożoną na powierzchni izolacji wodochronnej. W opracowaniu nie podano szczegółowych wymagań dotyczących całości przekrycia w rozumieniu definicji zamieszczonych w punkcie 1.2, lecz jedynie wymagania dotyczące wyrobów izolacyjnych, czyli termo- i hydroizolacyjnych. Wymagania dotyczące pozostałych warstw przedstawiono jedynie sygnalnie. Opracowanie obejmuje wymagania dotyczące: dokumentacji, warunków dopuszczenia do obrotu i stosowania materiałów hydroizolacyjnych i termoizolacyjnych, wykonywania izolacji wodochronnych i termicznych przekryć w układach odwróconych oraz kryteriów odbioru. Roboty izolacyjne objęte niniejszym opracowaniem powinny być wykonywane przez profesjonalne, przeszkolone brygady robocze. Podane zalecenia nie są obligatoryjne i mają stanowić pomoc dla projektantów, wykonawców robót hydroizolacyjnych oraz inspektorów nadzoru w procesie projektowania, wykonywania i odbioru robót. Przedstawione wymagania mogą być traktowane jako pomoc przy ocenie poszczególnych robót pod kątem ich poprawności technicznej.

spis treści w załączniku poniżej

autor: Barbara Francke
nazwa serii: Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
numer w serii: C13/2018
rok wydania: 2018
wydawca: Instytut Techniki Budowlanej
ilość stron: 31
ISBN: 978-83-249-8517-3