ITB WTWiORB B7/2019 Posadzki z wykładzin z polichlorku winylu i wykładzin włókienniczych.

  • szt.
  • 26,00 zł / szt.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych.

WTWiORB B7/2019 Posadzki z wykładzin z polichlorku winylu i wykładzin włókienniczych.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych.

W niniejszym opracowaniu przedstawiono warunki techniczne wykonania i odbioru posadzek z wykładzin włókienniczych i z polichlorku winylu, przeznaczonych do stosowania w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej.
Omówiono rodzaje wykładzin, ich podstawowe właściwości, które należy brać pod uwagę na etapie doboru wykładziny oraz sposoby przygotowania podłoża pod wykładziny. Zakres opracowania obejmuje wymagania dotyczące materiałów i podłoży, z uwzględnieniem wymagań aktualnych norm, metody układania wykładzin, warunki jakie powinny być spełnione przed i w trakcie ich wykonywania oraz zakres badań odbiorczych i metody ich przeprowadzania.

spis treści w załączniku poniżej


wydawca: Instytut Techniki Budowlanej
autorzy: A.Goliszek, M.Prokop, I.Gałąska
rok wydania: 2019
ilość stron: 21
format: B5
ISBN: 978-83-249-8550-0.
okładka miękka