Sekocenbud BCP Biuletyn cen robót przygotowawczych 2 kwartał 2020; zeszyt 31/2020

 • Dodaj recenzję:
 • Kod: 68/2018
 • Producent: OWEOB Promocja Sp.z o.o.
 • Dostępność: jest na stanie
  Czas realizacji: 24h + czas dostawy zgodny z wybranym przewoźnikiem
 • szt.
 • 39,00 zł 37,05 zł / szt.

 rabat -5%

Biuletyn cen robót przygotowawczych - BCP  2 kwartał 2020; zeszyt 31/2020

Biuletyn służy do obliczania wartości robót, dotyczących przygotowania terenu pod budowę i może być stosowany do:

 

  • ustalania szacunkowej wartości nakładów finansowych na przygotowanie terenu pod budowę dla wszystkich rodzajów budownictwa, na potrzeby:

    

   • określenia wartości zamówienia publicznego dla robót grupy 451 CPV na etapie przygotowania programu funkcjonalno-użytkowego,
   • planowania kosztów w fazie przygotowania inwestycji (remontu) i zabezpieczenia środków na jej realizację,
   • szacowania kosztów przy sporządzaniu wniosków o dotację ze środków budżetowych lub innych, opracowywania kosztorysów inwestorskich metodą uproszczoną,

    

  • przygotowywania ofert przez wykonawców robót,
  • rozliczania wykonanych robót przygotowania terenu pod budowę,
  • oceny ekonomicznej oraz analiz porównawczych do celu wyboru optymalnego wariantu dla przedsięwzięcia inwestycyjnego,
  • szacowania przez rzeczoznawców majątkowych nakładów finansowych przy wycenie kosztów rozbiórek obiektów (metoda likwidacji),
  • porównania cen z biuletynu z cenami ze zrealizowanych robót dla potrzeb statystycznego rozpoznawania zjawisk cenowych w budownictwie oraz dokonywania korekt cen lub określenia wskaźników waloryzacyjnych.

 

Biuletyn cen (BCP) na roboty budowlane w zakresie przygotowania terenu pod budowę (kod CPV: dział 45, grupa robót 1) podaje ceny jednostkowe (wskaźniki) dla następujących rodzajów obiektów lub wydzielonych robót:

 • Rozebrania obiektów kubaturowych,
 • Rozebrania budowli inżynieryjnych,
 • Rozebrania obiektów sieciowych,
 • Rozebrania obiektów małej architektury,
 • Robót ziemnych przygotowawczych,
 • Usunięcia zadrzewień i ochrona drzew,
 • Wiercenia, badanie gruntu,
 • Wywiezienia gruzu, dłużyc, gałęzi i karpiny,
 • Wywiezienia materiałów z rozbiórki dróg szynowych,
 • Roboty pomiarowe,
 • Roboty tymczasowe dla potrzeb budowy.

NOWOŚĆ !

W I kwartale 2020 r. biuletyn BCP poszerzono o 14 nowych pozycji z cenami robót:
- mechaniczne frezowanie pniaków, rozdrabnianie gałęzi, krzewów i pędów - w dziale 451.25.01.20,
- wywiezienie zrąbków samochodami samowyładowczymi na odl. do 1 km - w dziale 451.35.05.00.

wydawca: OWEOB Promocja Sp. z o.o.
rok wydania: 2020 r.
częstotliwość ukazywania się: kwartalnik
ilość stron: 36
format: A5
ISSN: 1231-2517