KONTRAKTY BUDOWLANE Nowe warunki FIDIC

  • Dodaj recenzję:
  • Kod: 1864
  • Producent: POLCEN Sp.z o.o.
  • Dostępność: jest na stanie
    Czas realizacji: 24h + czas dostawy zgodny z wybranym przewoźnikiem
  • szt.
  • 119,00 zł / szt.

KONTRAKTY BUDOWLANE Nowe warunki FIDIC

Publikacja w sposób kompleksowy przedstawia prawne i praktyczne aspekty umów stosowanych w budownictwie, zwłaszcza umów o roboty budowlane oraz o dzieło, w świetle Kodeksu cywilnego, prawa zamówień publicznych i prawa budowlanego. Stanowi też pierwsze na polskim rynku opracowanie zawierające szczegółowe omówienie wszystkich istotnych klauzul Warunków Kontraktowych FIDIC (Czerwonej, Żółtej i Srebrnej Księgi), wraz z ich analizą na podstawie przepisów prawa, dostępnego orzecznictwa i praktyki kontraktowej.


W drugim wydaniu zawarto przegląd zmian wprowadzonych do II edycji Czerwonej, Żółtej i Srebrnej Księgi FIDIC z 2017 r., wraz z ich omówieniem. Nowa edycja warunków FIDIC z 2017 r. stanowi odpowiedź na problemy zgłaszane przez użytkowników kontraktów FIDIC w ciągu ostatnich 18 lat na podstawie obserwacji stosowania warunków kontraktowych FIDIC z 1999 r. Odzwierciedla ona również obecne międzynarodowe trendy i standardy w zakresie realizacji inwestycji infrastrukturalnych. Publikacja dr. H. Wysoczańskiego omawia najważniejsze zmiany w warunkach FIDIC 2017 r., w tym nowe definicje, zmienioną funkcję inżyniera kontraktu, a także rozbudowane mechanizmy mające na celu zapobieganie sporom w budownictwie.

Spis treści:

CZĘŚĆ I

1. Kontrakt budowlany

2. Źródła regulacji dotyczących kontraktów budowlanych

3. Uczestnicy procesu inwestycyjnego

4. Przedmiot umowy

5. Zamawiający i jego obowiązki

6. Wykonawca i jego obowiązki

7. Projektant i jego obowiązki

8. Podwykonawstwo. Obowiązki oraz odpowiedzialność inwestora i wykonawcy względem podwykonawców

9. Zabezpieczenie wykonania umowy

10. Przebieg realizacji kontraktu i terminy kontraktowe

11. Zmiana zakresu robót ( przedmiotu zamówienia)

12. Odbiór robót

13. Wynagrodzenie wykonawcy. wycena i rozliczenie robót

14. Odpowiedzialność kontraktowa

15. Odstąpienie od umowy

16. Roszczenia i rozstrzyganie sporów

17. Nowe Warunki Kontraktowe FIDIC z 2017 r.

CZĘŚĆ II Wzory umów i dokumentów kontraktowych z komentarzem

wydawca: Polcen Sp.z o.o.
autor: Hubert Wysoczański
rok wydania: 2018 (wydanie 2)
ilość stron: 462
ISBN: 978-83-64795-40-4
okładka: miękka