Weryfikacja przepustowości kanalizacji deszczowej w modelowaniu hydrodynamicznym.

  • szt.
  • 27,00 zł / szt.
  • Niedostępny
na zamówienie
Weryfikacja przepustowości kanalizacji deszczowej w modelowaniu hydrodynamicznym.
Prace Naukowe Instytutu Inżynierii Ochrony Środowiska Politechniki Wrocławskiej.

wydawca: Oficyna wydawnicza Politechniki Wrocławskiej
autor: B.Kaźmierczak, A.Kotowski
rok wydania: 2012
ilość stron: 142
format: B5
ISSN: 0084-2869

W publikacji przedstawiono symulację działania kanalizacji deszczowej zwymiarowanej trzema metodami czasu przepływu, tj. MGN z wykorzystaniem wzoru Błaszczyka, MGN z użyciem wzoru opadów dla Wrocławia i MWO z wzorem opadów dla Wrocławia, dla modelowej zlewni miejskiej o powierzchni 1,54 km2 w terenie płaskim.
Za obciążenie zlewni przyjęto opady modelowe Eulera typu II o zmiennych czasach trwania w warunkach hydrologicznych miasta Wrocławia. Zbadano wpływ wydłużania czasu trwania opadów modelowych Uerela typu II na częstość nadpiętrzeń powyżej powierzchni terenu i objętość wylewów z kanałów.

Spis treści:

1. Wprowadzenie.
2. Metody wymiarowania kanalizacji deszczowej.
3. Podstawy modelowania systemów kanalizacyjnych.
4. Modelowanie działania sieci kanalizacji deszczowej.
5. Modelowanie działania kanalizacji deszczowej z separatorem.
6. Weryfikacja przepustowości hydraulicznej rzeczywistej kanalizacji deszczowej.
7. Podsumowania i wnioski końcowe.