Wytyczne projektowania, wykonania i odbioru instalacji z pompami ciepła. Część 2 Skrócona metoda obliczania rocznego współczynnika efektywności pomp ciepła.

  • szt.
  • 40,01 zł / szt.

Wytyczne projektowania, wykonania i odbioru instalacji z pompami ciepła.
Część 2 Skrócona metoda obliczania rocznego współczynnika efektywności pomp ciepła

  • Pompy ciepła z napędem elektrycznym do centralnego ogrzewania pomieszczeń i podgrzewu c.w.u.
  • Na podstawie VDI 4650 część 1


wydawca: Polska Organizacja Rozwoju Technologii Pomp Ciepła
zespół redakcyjny: P.Lachman, A.Mirowski
rok wydania: wrzesień 2014 r.
ilość stron: 12
firmat: A4
ISBN: 978-83-935382-1-8
okładka: miękka

Uwagi wstępne:
"Materiał powstał na bazie wytycznych VDI 4650 z marca 2009 r. w ramach działalności PORT PC zmodyfikowano ich treść adaptując je do polskich warunków klimatycznych.
Treść wytycznych VDI 4650 powstała przy uwzględnieniu wymagań i zaleceń wytycznych VDI 1000."

Spis treści:

Uwagi wstępne
Wprowadzenie
1. Zakres stosowania
2. Normy związane
3. Pojęcia
4. Symbole wzorów, skróty, indeksy
5. Podstawa obliczeń
6. Obliczenie rocznego współczynnika efektywności
6.1. Obliczanie rocznego współczynnika efektywności w przypadku ogrzewania pomieszczeń
6.2. Obliczenie rocznego współczynnika efektywności w przypadku podgrzewania c.w.u.
6.3. Biwalentny i monoenergetyczny tryb pracy
6.4. Obliczenie łącznego, rocznego współczynnika efektywności
7. Przykłady obliczeń
7.1. Pompa ciepła z sondami gruntowymi, podgrzewanie c.w.u. przez pompę ciepła, monowalentny tryb pracy
7.2. Pompa ciepła na wodę gruntową z pośrednim wymiennikiem ciepła, podgrzewanie c.w.u. osobną pompą ciepła na powietrze piwniczne, tryb monowalentny
7.3. Pompa ciepła powietrze/woda, podgrzewanie c.w.u. przez pompę ciepła do ogrzewania pomieszczeń, tryb pracy mononenergetyczny, równoległy
Literatura