Wycena nieruchomości do celów kredytowych

  • Dodaj recenzję:
  • Kod: 62
  • Producent: POLTEXT
  • Dostępność: na indywidualne zamówienie mailem
    Czas realizacji: 24h + czas dostawy zgodny z wybranym przewoźnikiem
  • szt.
  • 59,90 zł / szt.
  • Niedostępny

Wycena nieruchomości do celów kredytowych.
Książka stanowi cenne źródło wiedzy niezbędnej do zamawiania, wykonywania i odbioru wyceny.
W publikacji przedstawione są współczesne metody szacowania nieruchomości na potrzeby zabezpieczenia wierzytelności kredytodawców.

W kolejnych rozdziałach omówiono następujące zagadnienia:
• nieruchomość w ujęciu ekonomicznym i prawnym (znaczenie gospodarcze i społeczne; nieruchomości gruntowe, budynkowe i lokalowe jako przedmiot własności; wiązka praw do nieruchomości); 
• rynek nieruchomości i jego analiza na potrzeby wyceny (specyfika rynku; ceny, czynsze, koszty i stopy zwrotu; sposoby użytkowania nieruchomości; ryzyko związane z wyceną);
• wartość nieruchomości i sposoby jej określania (wartość rynkowa − facility management; szacowanie wartości; zasady, metody i specyfika wycen do celów kredytowych);
• nieruchomość jako przedmiot wyceny (cechy i klasyfikacja nieruchomości; regulacje prawne; opis, ocena stanu i przeznaczenia nieruchomości; standardy zawodowe; due diligence, land developing); 
• wycena nieruchomości w praktyce (uwarunkowania prawne wykonywania operatów szacunkowych; standaryzacja wyceny do celów kredytowych; wycena nieruchomości mieszkalnych na potrzeby kredytowania gospodarstw domowych; kredytowanie przedsiębiorstw; wycena nieruchomości rozwojowych deweloperów).
 
W każdym rozdziale podane są przykłady rzeczywistych wycen ułatwiające zrozumienie kwestii identyfikacji i oceny stanu nieruchomości, interpretacji zjawisk na rynku nieruchomości, stosowania poszczególnych metod, procedur i narzędzi do wyceny.


Spis treści:

Wstęp.

1. Nieruchomość w ujęciu ekonomicznym i prawnym.
1.1. Pojecie nieruchomości i jej wieloaspektowy wymiar.
1.2. Nieruchomość jako dobro ekonomiczne.
1.3. Nieruchomość jako przedmiot własności.
1.4. Wiązka praw do nieruchomości w ekonomicznym wymiarze.

2. Wartość rynkowa nieruchomości.
2.1. Wartość ekonomiczna w klasycznym ujęciu kosztowym i subiektywistycznym.
2.2. Współczesne spory o wartość nieruchomości.
2.3. Wartość w metodologii ekonomii i metodyce wyceny.
2.4. Wartość rynkowa w praktyce rzeczoznawców majątkowych.

3. Rynek nieruchomości i jego analiza.
3.1. Definiowanie rynku nieruchomości i jego równowagi w procesie wyceny.
3.2. Optymalny sposób użytkowania nieruchomości.
3.3. Konecpcja hope value z wybór sposobu uzytkowania nieruchomości.
3.4. Praktyka wykonywania analiza rynku do celów wyceny.
3.5. Znaczenie narzędzi ratingowych dla wycen kredytowych nieruchomości.

4. Nieruchomość jako przedmiot wyceny.
4.1. Klasyfikacje nieruchomości i propozycja systematyki.
4.2. Wykonywanie opisu nieruchomości na potrzeby wyceny.
4.3. Dynamiczna ocena stanu nieruchomości - due diligence.

5. Praktyka szacowania nieruchomości do celów kredytowych.
5.1. Standaryzacja szacowania nieruchomości do celów zabezpieczenia kredytu w Polsce.
5.2. Ocena ryzyka związanego z nieruchomością w operatach szacunkowych.
5.3. Działalność banków w zakresie ocen i wycen wewnętrznych związanych z kredytami.

Zakończenie.

wydawca: POLTEXT Sp.z o.o.
autor: Jan Konowalczuk
rok wydania: 2014
ilość stron: 344
format: B5
ISBN: 978-83-7561-385-8.
oprawa: miękka