Projektowanie budynków na terenach górniczych wg eurokodów i wytycznych krajowych.

  • Dodaj recenzję:
  • Kod: 1259
  • Producent: Wydawnictwo Prawo i Budownictwo
  • Dostępność: czasowo niedostępne
  • szt.
  • 79,00 zł / szt.
  • Niedostępny

chwilowy brak

Projektowanie budynków na terenach górniczych według eurokodów i wytycznych krajowych.

Seria czarna "Budynki na terenach górniczych" dotyczy zagadnień projektowania, realizacji, utrzymania, wzmacniania, remontów i modernizacji budynków, zabezpieczeń na terenach górniczych jak również problemów uszkodzeń, odszkodowań, oddziaływań na strukturę inżynieryjną, uzbrojenie budowle przemysłowe, tereny proinwestycyjne.

SPIS TREŚCI: 

1. Wstęp  
2. Podstawowe definicje, określenia oznaczenia i symbole.   

3. Rodzaje wpływów eksploatacji górniczej na powierzchnię.   

4. Projektowanie budynków na terenach górniczych.   
4.1.Ustrój nośny i usztywniający.   
4.2.Sprawdzanie stanów zarysowania elementów konstrukcji.   
4.3.Klasyfikacja wpływów oddziaływań górniczych.   
4.4.Wstrząsy podziemne i górnicze   
4.5.Podział obiektów na segmenty zalecane wymiary i dylatacje   
4.6.Podział obiektów na segmenty   
4.7.Przerwa dylatacyjna jej wpływ na konstrukcje   
4.8.Posadowienie budynków.   
4.9.Fundamenty.   
4.9.1.Ruszt fundamentowy   
4.9.2.Przepona fundamentowa   
4.9.3.Płyta fundamentowa   
4.10.Kondygnacje piwnic.   
4.11.Stropy, wieńce i nadproża.   

5. Kryteria i zasady ustalania obciążeń obiektów wznoszonych na terenach górniczych według Eurokodów .   
5.1.Obliczeniowe wartości oddziaływań górniczych   
5.2.Wstrząsy górnicze   
5.3. Stany graniczne nośności-SGN.   
5.3.1.Postanowienia ogólne   
5.3.2. Sprawdzenie równowagi statycznej i nośności   
5.3.3. Kombinacje oddziaływań   
5.4. Stany graniczne użytkowalności-SGU.   
5.4.1.Postanowienia ogólne   
5.4.2.Sprawdzanie   
5.5.Wartosci częściowych współczynników bezpieczeństwa dla oddziaływań  górniczych   
5.5.1.Wiadomości wstępne   
5.5.2.Wartości współczynników bezpieczeństwa przyjęte do stosowania   

6. Projektowanie konstrukcji według Eurokodów.   

7. Diagnozowanie budynków istniejących na terenach górniczych.   
7.1.Elementy diagnostyki budynków zlokalizowanych na terenach górniczych 
7.2.Uciążliwość uszkodzeń budynków na terenach górniczych  
7.3.Ocena warunków górniczo-geologicznych 
7.4.Weryfikacja oddziaływań górniczych  
7.5.Określenie Charakterystycznych parametrów technicznych i stanu obiektu   
7.6.Weryfikacja konstrukcji i jej odporności na wpływy eksploatacji górniczej   
7.7.Sposoby oceny odporności budynków – wybór metody  
7.7.1.Odporność budynku - Metoda punktowa 
7.7.2.Odporność budynku metodą skali  
7.7.3.Odporność budynku metodą parametryczną
7.8.Wyznaczenie przemieszczeń poziomych i pionowych diagnozowanego obiektu 

8. Ocena stopnia zużycia budynków na terenach górniczych.

9. Podstawowe błędy projektowe i wykonawcze. 
9.1.Podstawowe błędy na etapie realizacji budynku na terenach górniczych.  
9. Przykładowe obliczenia. 

10.1.Analiza rusztu typu A.   
10.1.1.Założenia do obliczeń  
10.1.2. Obliczenia sił wewnętrznych w ławie fundamentowej L1 powstających w przypadku występowania eksploatacji równoległej do rozpatrywanej ławy.  
10.1.3.Obliczanie jednostkowego granicznego naprężenia stycznego w podstawie fundamentu Q. 
10.1.4.Obliczanie siły Z,max.L1 dla ławy L1   
10.1.5.Obliczanie jednostkowych sił od naprężeń stycznych w podstawie ław poprzecznych. 
10.1.6.Obliczanie współczynników K dla ław L3 i L4  
10.1.7.Obliczanie jednostkowego granicznego naprężenia stycznego Q w podstawie fundamentu L3 i L4.  
10.1.8.Obliczanie siły Z,p.L3 dla ławy L3 i L4   
10.1.9.Obliczanie naprężeń stycznych na boczne powierzchnie fundamentów.  
10.1.10.Obliczanie jednostkowej siły wywołanej naporem gruntu na ściany pionowe ławy prostopadle do kierunku poziomych odkształceń Zpp.   
10.1.11.Siły rozciągające ławę L1.   
10.1.12.Zginanie ławy w przypadku eksploatacji prowadzonej prostopadle do ławy L1   
10.1.13.Moment zginający ławę L1   
10.1.14.Ławy mimośrodowo rozciągane.  
10.1.15.Wymiarowanie zbrojenia.   
10.1.16.Obliczeniowa długości zakotwienia.  

11.  Podsumowanie   

12.Załączniki.  
Załącznik nr 1. Podstawy prawne w zakresie obiektów zlokalizowanych na terenie oddziaływań górniczych.   
13. Literatura i źródła. 
Normy, instrukcje i wytyczne, podstawy prawne   
Od wydawnictwa.  

wydawca: Wydawnictwo Prawo i Budownictwo
autorzy: K.Michalik, T.Gąsiorowski
rok wydania: 2015
ilość stron: 216
format: B5
ISBN: 978-83-940931-1-2.
oprawa miękka