Metody określania sztywności gruntów w badaniach geotechnicznych: Poradnik.

  • szt.
  • 42,00 zł / szt.
  • Niedostępny

instrukcja nr 494/2015

Metody określania sztywności gruntów w badaniach geotechnicznych: Poradnik.
Instrukcje, Wytyczne, Poradniki nr 494/2015.

Przedmiotem poradnika jest przegląd dostępnych metod badań geotechnicznych służących do określania charakterystyk sztywności gruntów. Opisano tu głównie (choć nie wyłącznie) metody, które wykorzystują pomiar prędkości fal sejsmicznych jako podstawy do wyznaczania parametrów sprężystych gruntu, głównie modułu odkształcenia postaciowego G.
W poradniku przedstawiono podstawowe informacje dotyczące geofizycznych metod polowych oraz laboratoryjnych. Opis metod zawiera m.in. sposób wykonywania badań oraz podstawy interpretacji danych pomiarowych. Wnioski praktyczne dotyczące poszczególnych metod podano również w formie komentarzy. Przedstawiono także przykładowe wyniki dla wybranych oznaczeń parametrów sztywności (moduł ścinania) dla różnych typów gruntów uzyskanych tymi metodami.

Poradnik jest pierwszą tego typu publikacją w Polsce, przeznaczoną głównie dla wykonawców dokumentacji badań podłoża oraz projektantów i inwestorów, a także studentów i nauczycieli akademickich, jako pomoc w kształceniu z przedmiotów geotechnicznych.

spis treści w załączniku poniżej

wydawca: Instytut Techniki Budowlanej
autor: Tomasz Godlewski, Tomasz Szczepański
rok wydania: 2015
ilość stron: 81
format: B5
ISBN: 978-83-249-8195-3.
okładka miękka