Modelowanie decyzji wykonawcy o udziale w przetargu na roboty budowlane.

  • Dodaj recenzję:
  • Kod: 1593
  • Producent: Politechnika Krakowska
  • Dostępność: jest na stanie
    Czas realizacji: 24h + czas dostawy zgodny z wybranym przewoźnikiem
  • szt.
  • 25,00 zł / szt.

Modelowanie decyzji wykonawcy o udziale w przetargu na roboty budowlane.

Odpowiednia selekcja przetargów, do których startuje przedsiębiorstwo budowlane jest ważna w aspekcie kreowania jego pozycji na rynku. Umiejętność doboru zleceń decyduje o ogólnej kondycji i sukcesie firmy, a nawet o jej przetrwaniu. Podjęcie decyzji o przystąpieniu do przetargu uwarunkowane jest wieloma czynnikami związanymi zarówno z przedsiębiorstwem, jego otoczeniem, jak i przedsięwzięciem, którego dotyczy przetarg. Podejmując decyzję o przystąpieniu do przetargu, wykonawca najczęściej bazuje na doświadczeniu, własnej intuicji i subiektywnych informacjach. W celu wspierania procesu myślowego decydenta, zwiększenia skuteczności decyzji, zredukowania błędów i przypadkowości opracowuje się modele wspomagające podejmowanie decyzji. W obliczu dużej konkurencji wykonawcy chętnie poszukują rozwiązań pozwalających maksymalizować szansę na wygranie przetargu i uzyskanie zamówienia.

Mając na uwadze dotychczasowe osiągnięcia, w niniejszej pracy zaproponowano model klasyfikacyjny wspomagający decyzję o udziale w przetargu. W tym celu wykonano badania czynników przetargowych na rynku polskim oraz zgromadzono odpowiednią bazę danych,a także zastosowano metody sztucznej inteligencji.

Spis treści:

1. Wstęp
1.1. Uzasadnienie podjęcia tematu
1.2. Cel i zakres pracy

2. Przetarg jako podstawowa forma udzielania zamówień na rynku budowlanym
2.1. Prawne uwarunkowania i definicja przetargu
2.2. Wykorzystanie procedury przetargowej na polskim rynku budowlanym
2.3. Wady i zalety procedury przetargowej

3. Stan wiedzy w zakresie modelowania decyzji wykonawcy o uczestnictwie w przetargu na roboty budowlane
3.1. Czynniki przetargowe - rezultaty badań na świecie
3.2. Wybrane modele matematyczne wspomagające decyzję przetargową wykonawcy
3.2.1. Model wagowy
3.2.2. Model z wyznaczeniem wskaźnika przetargowego
3.2.3. Model wykorzystujący sztuczne sieci neuronowe
3.2.4. Model z zastosowaniem regresji logistycznej
3.2.5. Model wykorzystujący teorię zbiorów rozmytych
3.2.6. Model wykorzystujący metodę obwiedni danych
3.2.7. Model wykorzystujący logikę rozmytą
3.2.8. Podsumowanie studiów literatury

4. Czynniki wpływające na podjęcie decyzji o udziale w przetargu na polskim rynku budowlanym
4.1. Sposób przeprowadzenia badań
4.2. Identyfikacja i hierarchizacja czynników
4.3. Analiza czynnikowa
4.4. Ocena wiarygodności przeprowadzonych badań

5. Założenia budowy modelu wspomagającego decyzję przetargową wykonawcy
5.1. Modelowanie decyzji przetargowej jako zagadnienie klasyfikacji
5.2. Koncepcja budowy modelu
5.3. Parametry oceny modelu jako klasyfikatora
5.4. Utworzenie i ocena bazy danych

6. Propozycja modeli statystycznych wspomagających decyzję o przystąpieniu do przetargu
6.1. Modele wywodzące się z analizy regresji
6.1.1. Liniowy model prawdopodobieństwa
6.1.2. Model logitowy
6.1.3. Model LDA wywodzący się z analizy dyskryminacyjnej

7. Propozycja modeli wspomagających decyzję przetargową wykonawcy z wykorzystaniem SSN
7.1. Wybrane zagadnienia sztucznych sieci neuronowych
7.2. Etapy budowy modelu
7.3. Model MLP z zastosowaniem sieci jednokierunkowej
wielowarstwowej
7.4. Model RBF z zastosowaniem sieci o radialnych funkcjach bazowych
7.5. Model PNN z zastosowaniem sieci probabilistycznej

8. Porównanie zaproponowanych modeli
8.1. Wybór modelu w oparciu o parametry klasyfikacji
8.2. Analiza wrażliwości wybranego modelu
8.3. Autorski program komputerowy wspierający podejmowanie decyzji
przetargowej przez wykonawcę

9. Zakończenie
9.1. Podsumowanie i wnioski
9.2. Oryginalne elementy pracy i kierunki dalszych badań

Literatura
Streszczenia

 

Wydawca: Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej
autor: Agnieszka Leśniak
rok wydania: 2016
ilość stron: 179
format: B5
ISSN: 0860-097X.
rodzaj okładki: miękka