Modelowanie procesów oczyszczania ścieków metodą osadu czynnego.

  • szt.
  • 99,00 zł / szt.
  • Niedostępny

na indywidualne zamówienie mailem

Modelowanie procesów oczyszczania ścieków metodą osadu czynnego.

Książka objaśnia podstawowe zasady inżynierii biochemicznej, obejmujące bilanse bioreaktorów i modele biologiczne wzrostu mikroorganizmów, a także przedstawia modele osadu czynnego (szczegółowy opis modeli opracowanych przez IWA oraz modelu ASM3P). Omówiono także kalibrację modeli osadu czynnego i wyznaczanie parametrów wrażliwych tych modeli.

Podręcznik adresowany jest do wszystkich, którzy mają do czynienia z modelami osadu czynnego, a w szczególności do studentów, doktorantów i młodych pracowników naukowych, a także do pracowników oczyszczalni ścieków. Jest to szczególnie istotne, gdyż powszechnie stosowane oprogramowanie, w którym zaimplementowane są modele osadu czynnego, na ogół nie zawiera objaśnienia koncepcji i struktury modeli, użytych w nich równań oraz nie tłumaczy sensu biologicznego zastosowanych parametrów.

wydawca: Seidel Przywecki Sp.z o.o.
autor: Ewa Liwarska-Bizukojć
rok wydania: 2014
ilość stron: 260
format: B5

ISBN: 978-83-60956-41-0.
oprawa twarda

Spis treści w załączniku poniżej