O architekturze na styku obszaru zurbanizowanego i krajobrazu otwartego

Dodaj recenzję:
  • 1799
  • Dostępność: jest na stanie
    Czas realizacji: 24h + czas dostawy zgodny z wybranym przewoźnikiem
  • szt.
  • Cena netto: 49,52 zł / szt. 52,00 zł / szt.

O architekturze na styku obszaru zurbanizowanego i krajobrazu otwartego.

Monografia przedstawia możliwości i ograniczenia występujące współcześnie przy kształtowaniu przestrzeni na styku obszaru zurbanizowanego i krajobrazu otwartego. Obydwa terytoria posiadają odrębne, historycznie ukształtowane cechy, które współcześnie na skutek przemian infrastrukturalnych ulegają zmianom.

ze Wstępu:

"W ciągu dwóch ostatnich dziesięcioleci doszło do głosu nowe pokolenie architektów, a tym samym nowe idee dotyczące miasta i krajobrazu. Jednak niewiele zostało napisane o udziale tej grupy w architekturze...

Autor czerpie inspiracje z konferencji, sympozjów i projektów wykonanych w ciągu ostatnich kilkunastu lat, które opowiadają się za unikalnych charakterem krajobrazu, który uległ przemianie w kompleksowy system podstawowych usług, zasobów i procesów. Ten rodzaj krajobrazu stanowi podstawę współczesnych gospodarek miejskich i działa jako promotor infrastruktury hybrydowej, która bardziej mówi o kulturze niż o samej inżynierii....

Metody działania projektów przedstawionych i omówionych w tej książce odpowiadają przyjętej przez Radę Europy w październiku 2000 roku we Florencji Europejskiej Konwencji Krajobrazowej. Jest to pierwsza konwencja prawa międzynarodowego, które wyraża zainteresowanie krajobrazem jako całością, a nie skupia się wyłącznie na ochronie poszczególnych jego elementów, jak np. wybranych biotopów czy chronionych zabytków...

Celem niniejszej pracy jest badanie problemu architektoniczno-urbanistycznej ciągłości rozproszonego miasta oraz ukazanie możliwości projektowych generowania nowych kodów krajobrazowych, skupiających się na swoistych elementach sięgających poza zasady historyczne starego miasta lub tradycyjnej miejskiej kompozycji."

spis treści w załączniku poniżej
wydawca: Wydawnictwo Politechniki Śląskiej
autor: Jan Kubec
rok wydania: 2017 r.
ilość stron: 208
format: 21 x 27 cm
ISBN: 978-83-7880-444-4
okładka: miękka