Obliczanie mostów z betonowych belek prefabrykowanych. DWE

  • szt.
  • 37,00 zł / szt.

Obliczanie mostów z betonowych belek prefabrykowanych.

Książka podejmuje zagadnienia prefabrykacji przęseł mostowych oraz naprężeń i odkształceń w betonie (inżynierskie modele pełzania betonu, metoda zastępczego modułu sprężystości). Inne omawiane zagadnienia to: bezpieczeństwo dźwigarów sprężonych (m.in. sprężenie prefabrykatu, sprężenie uciąglonego przęsła, ugięcia normowe, warunki bezpieczeństwa, nośność graniczna), modele geometrii przęseł (m.in. schematy obliczeniowe, parametry geometryczne przekroju poprzecznego) oraz wzmacnianie dźwigarów przęseł.

Spis Treści

1. PREFABRYKACJA PRZĘSEŁ MOSTOWYCH
1.1. Efektywność prefabrykacji mostów
1.2. Prefabrykacja mostów w Polsce
1.3. Sposoby wykonywania ciągłych przęseł z belek prefabrykowanych
1.4. Konstrukcje zintegrowane

2. NAPRĘŻENIA I ODKSZTAŁCENIA W BETONIE
2.1. Efekty obciążeń i oddziaływań długotrwałych
2.2. Inżynierskie modele pełzania betonu
2.3. Zmiany sił wewnętrznych wywołane skurczem betonu
2.4. Wpływ pełzania betonu na odkształcenia i naprężenia
2.5. Metoda zastępczego modułu sprężystości
2.6. Zmodyfikowana teoria starzenia betonu
2.7. Normowe charakterystyki fizyczne betonu

3. SIŁY WEWNĘTRZNE I PRZEMIESZCZENIA DŹWIGARA
3.1. Charakterystyki geometryczne przekroju poprzecznego
3.2. Siły wewnętrzne
3.2.1. Równania równowagi
3.2.2. Naprężenia normalne
3.2.3. Obciążenia długotrwałe
3.3. Skurcz i pełzanie betonu
3.3.1. Naprężenia w układach izostatycznych
3.3.2. Ugięcia belek
3.3.2.1. Belki swobodnie podparte
3.3.2.2. Przęsła uciąglane
3.3.3. Siły wzbudzone
3.3.3.1. Termiczne oddziaływanie zastępcze
3.3.3.2. Układy uciąglone wieloprzęsłowe
3.3.4. Przęsła o budowie hybrydowej
3.4. Efekty obciążeń i oddziaływań montażowych

4. BEZPIECZEŃSTWO DŹWIGARÓW SPRĘŻONYCH
4.1. Efekt sprężenia
4.1.1. Sprężenie prefabrykatu
4.1.2. Sprężenie uciąglonego przęsła
4.1.3. Ugięcia
4.2. Normowe warunki bezpieczeństwa
4.3. Współczynnik bezpieczeństwa z uwagi na zarysowanie
4.3.1. Uwagi ogólne
4.3.2. Przekroje jednorodne
4.3.3. Przekroje zespolone
4.3.3.1. Ujęcie statyczne
4.3.3.2. Ujęcie wytrzymałościowe
4.4. Niezawodność dźwigara z uwagi na zarysowanie
4.4.1. Dźwigary jednorodne
4.4.2. Dźwigary zespolone
4.5. Nośność graniczna

5. MODELE GEOMETRII PRZĘSEŁ
5.1. Charakterystyki geometryczne przekroju poprzecznego dźwigara zespolonego
5.2. Schematy obliczeniowe przęseł
5.2.1. Parametry geometryczne przekroju poprzecznego
5.2.2. Schematy uciąglenia podłużnego
5.3. Przęsła dwudźwigarowe
5.4. Układy wielodźwigarowe
5.4.1. Ruszty płaskie
5.4.2. Płyty ortotropowe
5.4.2.1. Podstawowe zależności teorii płyt ortotropowych
5.4.2.2. Sztywności elementów płytowych
5.4.3. Modele mieszane
5.4.4. Modele geometrii przęseł i podpór
5.5. Modele uciąglonych układów wieloprzęsłowych
5.5.1. Uciąglenie pozorne
5.5.2. Uciąglenie pełne
5.6. Efektywność modeli geometrii przęseł
5.6.1. Rozdział poprzeczny obciążenia
5.6.2. Modele utworzone z elementów tarczownicowych i kubaturowych
5.6.3. Modele przęseł o losowej geometrii

6. WZMACNIANIE DŹWIGARÓW PRZĘSEŁ
6.1. Szacowanie nośności użytkowej przęseł
6.2. Ocena stopnia degradacji i skuteczności wzmocnienia
6.3. Efekty modernizacji i przebudowy przęseł
6.4. Analiza przykładu wzmocnienia
6.4.1. Założenia projektowe
6.4.2. Obciążenia dźwigara
6.4.3. Momenty zginające w dźwigarze
6.4.4. Naprężenia normalne w prefabrykacie
6.4.5. Nośność użytkowa z uwzględnieniem degradacji konstrukcji
6.4.6. Nośność przęseł po wzmocnieniu

Literatura

wydawca: DWE
autor: Cz.Machelski
rok wydania: 2008 wyd.II
ilośc stron: 172
format: B5
ISBN: 978-83-7125-166-5.
okładka: miękka