Obliczenia konstrukcji aluminiowych według Eurokodu 9.

  • szt.
  • 39,00 zł / szt.
  • Niedostępny

Obliczenia konstrukcji aluminiowych według Eurokodu 9.

Publikacja zawiera przykłady liczbowe weryfikujące w wymiarze krajowym odpowiednie procedury obliczeniowe zamieszczone w Eurokodzie 9.
Istotnym wzbogaceniem treści, obok interpretacji procedur normowych, są zamieszczone w rozdziale 1 specyfikacje własne w zakresie różnicowania elementów niezawodności konstrukcji aluminiowych.
W rozdziale 2 przedstawiono analizę nośności przekrojów prętów konstrukcji montażowej i obudowy z płyt kompozytowych zadaszenia peronów dworca kolejowego w Krakowie. Zbliżony zakres ma przeprowadzona w rozdziale 3 analiza nośności przekrojów prętów konstrukcji montażowej obudowy fasad Centrum Kongresowego w Krakowie. w rozdziale 4 przedstawiono ocenę nośności konstrukcji prętowej w stanach osiowego ściskania lub rozciągania na przykładzie przekrycia strukturalnego dachu pawilonu wystawowego. Analizowana konstrukcja wymagała dodatkowo przeprowadzenia oceny wpływu poszycia z blach profilowanych na stateczność płatwi dachowych. Rozdział 5 poświęcono analizie nośności i stateczności elementów zginanych. w rozdziale 6 przedstawiono analizę nośności konstrukcji ramowej, wielofunkcyjnej aluminiowej hali przenosnej, która nie odbiega od standardowych obliczeń podobnych konstrukcji stalowych. W rozdziale 7 przeprowadzono wielowątkową analizę nośności trzonu masztu telekomunikacyjnego. Rozdział 8 zawiera obszerną analizę nośności i stateczności powłoki zbiornika na styren, wykonanej z blach aluminiowych.

Spis treści:

Przedmowa

1. Wstęp
1.1. Zarządzanie niezawodnością w fazie projektowania konstrukcji [3]
1.2. Zarządzanie niezawodnością w trakcie wykonania i montażu konstrukcji

2. Obliczenia obudowy zadaszenia peronów
2.1. Założenia
2.2. Opis techniczny
2.2.1. Opis obudowy
2.2.2. Opis konstrukcji montażowej
2.2.3. Obciążenia
2.2.4. Obliczenia
2.3. Obliczenia statyczne i wymiarowanie
2.3.1. Zestawienie obciążeń
2.3.2. Warunek nośności płyt kompozytowych
2.3.3. Warunek nośności profilu Wido-Ypsilon
2.3.4. Warunki nośności wieszaków L40x40x3
2.3.5. Warunki nośności profili "zębatkowych"
2.3.6. Warunki nośności kątowników montażowych L60x45x1,8

3. Obliczenia fasady Centrum Kongresowego
3.1. Założenia
3.2. Opis techniczny
3.2.1. Opis obudowy ścian zewnętrznych
3.2.2. Obciążenia
3.2.3. Obliczenia
3.3. Obliczenia statyczne i wymiarowanie
3.3.1. Zestawienie obciążeń
3.3.2. Warunki nośności profili montażowych T 110x50x2
3.3.3. Warunki nośności konstrukcji aluminiowej fasad szklonych

4. Obliczenia przekrycia strukturalnego dachu pawilonu wystawowego
4.1. Założenia
4.2. Opis techniczny
4.2.1. Opis konstrukcji pawilonu
4.2.2. Opis konstrukcji aluminiowej dachu
4.2.3. Obciążenia
4.2.4. Obliczenia
4.3. Obliczenia statyczne i wymiarowanie
4.3.1. Blacha trapezowa pokrycia dachu
4.3.2. Płatwie dachowe H100
4.3.3. Struktura prętowa nośna

5. Obliczenia pomostu komunikacyjnego w galerii handlowej
5.1. Założenia
5.2. Opis techniczny
5.2.1. Opis konstrukcji pomostu
5.2.2. Obciążenia
5.2.3. Obliczenia
5.3. Obliczenia statyczne i wymiarowanie
5.3.1. Obciążenia powierzchniowe i skupione
5.3.2. Warunek nośności szklenia
5.3.3. Warunki nośności belek stropowych B-1
5.3.4. Warunki nośności podciągu P-1

6. Obliczenia wielofunkcyjnej hali przenośnej
6.1. Założenia
6.2. Opis techniczny
6.2.1. Schemat hali
6.2.2. Opis konstrukcji nośnej
6.2.3. Obciążenia
6.2.4. Obliczenia
6.3. Obliczenia statyczne i wymiarowanie
6.3.1. Sprawdzenie płatwi dachowych PP
6.3.2. Sprawdzenie ramy poprzecznej

7. Obliczenia masztu telekomunikacyjnego
7.1. Założenia
7.2. Opis techniczny
7.2.1. Schemat statyczny masztu
7.2.2. Opis konstrukcji nośnej
7.2.3. Obciążenia
7.2.4. Obliczenia
7.3. Obliczenia statyczne i wymiarowanie
7.3.1. Warunki nośności trzonu w stanach granicznych LSI i LS3
7.3.2. Warunki nośności trzonu w stanach granicznych LS2 i LS4
7.3.3. Warunki nośności odciągów
7.3.4. Model dynamiczny masztu

8. Obliczenia zbiornika na styren, walcowego o osi pionowej
8.1. Założenia
8.2. Opis techniczny
8.2.1. Opis konstrukcji zbiornika
8.2.2. Obciążenia
8.2.3. Obliczenia
8.3. Obliczenia statyczne i wymiarowanie
8 3.1. Wymiarowanie zbiornika wg reguł uproszczonych
8.3.1.1. Dno zbiornika
8.3.1.2. Pobocznica
8.3.1.3. Dach zbiornika
8.3.2. Analiza numeryczna metodą elementów skończonych

Literatura
Materiały pomocnicze
Normy

Wydawca: Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej
autor: Marian Gwóźdź, M.Suchodoła
rok wydania: 2015
ilość stron: 148
format: B5
wymiary: 24x17 cm
ISBN: 978-83-7242-8318.
rodzaj okładki: twarda