Ogólne Specyfikacje Techniczne OST Nawierzchnie i podbudowy asfaltowe wg WT-1 i WT-2 - wersja 5.5

 • Dodaj recenzję:
 • Kod: 1605
 • Producent: BZDBDiM
 • Dostępność: na indywidualne zamówienie mailem
 • szt.
 • Cena netto: 450,00 zł / szt. 553,50 zł / szt.
 • Niedostępny

na zamówienie mailem / kontakt telefoniczny

OST Nawierzchnie i podbudowy asfaltowe wg WT-1 i WT-2 - wersja 5.5

Ogólne Specyfikacje Techniczne stanowią wzorzec i materiał pomocniczy pozwalający na sprawne przygotowanie i opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych dla konkretnego projektu przy zleceniu i realizacji robót na drogach i ulicach.

Dysk CD zawierający 9 ogólnych specyfikacji technicznych z IV kwartału 2016 r. opartych całkowicie na normach europejskich PN-EN, dostosowanych do wymagań technicznych GDDKiA WT-1 Kruszywa i WT-2 Mieszanki mineralno-asfaltowe opublikowanych do sierpnia 2016 r.:

 • D-04.03.01a Połączenie międzywarstwowe nawierzchni drogowej emulsją asfaltową,
 • D-04.07.01a Podbudowa z betonu asfaltowego,
 • D-05.03.05a Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa ścieralna,
 • D-05.03.05b Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa wiążąca i wyrównawcza,
 • D-05.03.05c  Nawierzchnia z betonu asfaltowego o wysokim module sztywności (warstwa wiążąca i podbudowa),
 • D-05.03.07a Nawierzchnia z asfaltu lanego,
 • D-05.03.12a Nawierzchnia z asfaltu porowatego,
 • D-05.03.13a Nawierzchnia z mieszanki mastyksowo-grysowej (SMA),
 • D-05.03.24a Nawierzchnia z betonu asfaltowego do bardzo cienkich warstw (z mieszanki BBTM).

Uwaga: wymienione specyfikacje są też dostępne na dysku OST drogowe roboty inwestycyjne w wersji 2.29.

wydawca: Branżowy Zakład Doświadczalny Budownictwa Drogowego i Mostowego Sp. z o.o.
rodzaj nośnika: płyta CD
rok wydania: IV kw. 2016 r.
wersja:
5.5