Ogólne Specyfikacje Techniczne OST Podbudowy i podłoża z mieszanki kruszywa związanego hydraulicznie - wersja 6.2

 • Dodaj recenzję:
 • Kod: 1606
 • Producent: BZDBDiM
 • Dostępność: na indywidualne zamówienie mailem
 • szt.
 • Cena netto: 200,00 zł / szt. 246,00 zł / szt.
 • Niedostępny

na zamówienie mailem / kontakt telefoniczny

OST Podbudowy i podłoża z mieszanki kruszywa związanego hydraulicznie - wersja 6.2
Ogólne Specyfikacje Techniczne stanowią wzorzec i materiał pomocniczy pozwalający na sprawne przygotowanie i opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych dla konkretnego projektu przy zleceniu i realizacji robót na drogach i ulicach.
 

Dysk CD zawierający 5 ogólnych specyfikacji technicznych z 2012 r. opartych na normach PN-EN oraz wymaganiach technicznych GDDKiA WT-5 Mieszanki związane spoiwem hydraulicznym:

 • D-04.05.01a Podbudowa i podłoże ulepszone z mieszanki kruszywa związanego hydraulicznie cementem,
 • D-04.05.02a Podbudowa i podłoże ulepszone z gruntu ulepszonego wapnem (wg PN-EN 14227-11),
 • D-04.05.03a Podbudowa i podłoże ulepszone z mieszanki kruszywa związanego hydraulicznie popiołem lotnym,
 • D-04.05.04a Podbudowa i podłoże ulepszone z mieszanki kruszywa związanego hydraulicznie granulowanym żużlem wielkopiecowym,
 • D-04.05.05a Podbudowa i podłoże ulepszone z mieszanki kruszywa związanego gotowym wyrobem hydraulicznego spoiwa drogowego.

Uwaga: wymienione specyfikacje są też dostępne na dysku OST drogowe roboty inwestycyjne w wersji 2.29.

wydawca: Branżowy Zakład Doświadczalny Budownictwa Drogowego i Mostowego Sp. z o.o.
rodzaj nośnika: płyta CD

format plików ze specyfikacjami: Word (.doc), html. PDF
rok wydania: 2012 r.
wersja:
6.2