Opłaty, ceny i wartość w gospodarce nieruchomości.

  • Dodaj recenzję:
  • Kod: 925
  • Producent: C.H.Beck Sp.z o.o.
  • Dostępność: na indywidualne zamówienie mailem
  • szt.
  • 129,00 zł / szt.
  • Niedostępny
na zamówienie
Opłaty, ceny i wartość w gospodarce nieruchomości.
Procedury ustalania i pobierania opłat
Bonifikaty i zwolnienia z opłat
Aktualizacja opłat

wydawca: C.H.Beck
autor: Marian Wolanin
rok wydania: 2014
ilość stron: 288
format: 14 x 22 cm
ISBN: 978-83-255-6716-3.
okładka miękka

W publikacji omówiono opłaty pobierane z tytułu oddania nieruchomości w użytkowanie wieczyste oraz w trwały zarząd, z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, opłaty związane ze wzrostem wartości nieruchomości wynikającym z inwestycji infrastrukturalnych oraz z działań gminy w sferze planistycznej, a także opłaty naliczane z tytułu wzrostu wartości nieruchomości na skutek podziału albo scalenia i podziału.

Publikacja zawiera omówienie zasad i procedur wymierzania wskazanych opłat, ze szczególnym uwypukleniem praktycznych rozwiązań problemów prawnych powstających przy dokonywaniu oceny spełnienia ustawowych kryteriów dopuszczalności ustalenia i pobrania tych opłat. Omówienie to zilustrowane zostało schematami graficznymi przedstawiającymi podstawowe zależności i uwarunkowania w stosowaniu przepisów prawa.
Wskazano także przykłady z praktyki orzeczniczej i oceny judykatury, służące ukazaniu argumentacji przemawiającej za wyborem wykładni poszczególnych przepisów prawa dotyczących omawianych opłat.

W publikacji omówiono również kryteria ustalania cen w obrocie nieruchomościami, stanowiącymi własność publiczną, który poddano szczególnej reglamentacji prawnej właśnie ze względu na charakter tych nieruchomości.

Spis treści w załączniku poniżej