czasopismo ELEKTRO.INFO nr 4/2006; 5/2006; 9/2006; 10/2006; 11/2006; 12/2006

  • Dodaj recenzję:
  • Kod: 1277
  • Producent: Dom Wydawniczy Medium
  • Dostępność: jest na stanie
    Czas realizacji: 24h + czas dostawy zgodny z wybranym przewoźnikiem
  • kpl.
  • 20,00 zł / kpl.

czasopismo ELEKTRO.INFO nr 4/2006; 5/2006; 9/2006; 10/2006; 11/2006; 12/2006

wydawca: Dom Wydawniczy Medium
redaktor naczelny: Bogusława Wiewiórowska
rok wydania: 2006
format: A4
ISNN: 1642-8722
oprawa miękka

od redakcji
e.nowości
e.informacje

+ artykuły tematyczne

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SPIS TREŚCI nr 4/2006:

OCHRONA ODRGROMOWA I PRZECIWPRZEPIĘCIOWA
Ł.Kaczmarczyk - zasady doboru urządzeń ograniczających przepięcia
Ł.Kaczmarczyk - e.zestawienie ograniczników przepięć
A.Sowa - koordynacja układania instalacji niskonapięciowych w nowoczesnych obiektach budowlanych
K.Chrzan - ograniczniki przepięć do linii elektroenergetycznych
S.Wojtas, H.Boryń - rola parametrów technicznych uziemień odgromowych i bezpośrednich połączeń wyrównawczych w poprawnej pracy instalacji automatyki przemysłowej

OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA
J.Konieczny - ochrona przy dotyku pośrednim w obiektach wysokiego napięcia

AUTOMATYKA
Z.Kowalczuk, P.Raczyński - sprzęganie w inteligentnych sterownikach mikroprocesorowych

NAPĘDY I WYTWARZANIE ENERGII
W.Bobrowski - sposoby gromadzenia energii

SYSTEMY GWARANTOWANEGO ZASILANIA
A.Dmowski, B.Kras - nowa koncepcja zasilania układów potrzeb własnych w elektroenergetyce z wykorzystaniem ogniw paliwowych

J.Wiatr - e.projekt instalacji odgromowej budynku mieszkalnego

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SPIS TREŚCI nr 5/2006:

KABLE I PRZEWODY
Ł.Kaczmarczyk - mufy do łączenia kabli
Ł.Kaczmarczyk - e.zestawienie mu do łączenia kabli
A.Rakowska - minimalizacja oddziaływania obiektów energetycznych na środowisko
E.Skiepko - instalacja sygnalizacji pożarowej

AUTOMATYKA
R.Badeński - sposoby kontrolowania jakości produkcji
S.Flaga - programowanie sterowników PLC

NAPĘDY I STEROWANIE
Z.Szulc - wpływ przepięć łączeniowych na pracę przekształtników energoeletronicznych

OŚWIETLENIE
W.Antosiewicz, R.Rzepiński - sposoby oświetlania obiektów handlowych

MIERNICTWO
K.Kupras - pomiary instalacji elektrycznych w obiektach opieki medycznej

J.Wiatr - e.projekt zasilania placu budowy

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SPIS TREŚCI nr 9/2006:

OCHRONA ODGROMOWA I PRZECIWPRZEPIĘCIOWA
K.Kuczyński - ograniczniki przepięć do linii nn
K.Kuczyński - e.zestawienie ograniczników przepięć klasy I (B)
K.Kuczyński - e.zestawienie napowietrznych ograniczników przepięć nn (klasy A)
A.Sowa - badanie właściwości oraz stanu technicznego instalacji piorunochronnej

INSTALACJE ELEKTROENERGETYCZNE
I.Surówka - rozdzielnice średniego napięcia - podstawy konstrukcji i właściwości techniczne
M.Giera - zadania dla rynku budowlanego, wynikające z dyrektyw Unii Europejskiej w zakresie energetyki, cz.1

RYNEK ENERGII
H.Bukowski - taryfy energii w Polsce - zasady sporządzania i stosowania prze zakłady energetyczne, cz.2

OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA
G.Loska - ochrona przeciwporażeniowa w jednofazowych sieciach IT
S.Gierlotka - wpływ wysiłku, pracy i dyskomfortu cieplnego na zmianę impedancji ciała człowieka
J.Wiatr - podstawy projektowania instalacji elektrycznych oraz zasady planowania zapotrzebowania mocy w budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej

KABLE I PRZEWODY
K.Kupras - zasady układania kabli nn
J.Wiatr - sprawdzenie dobranych przewodów na warunek samoczynnego wyłaczenia zasilania

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SPIS TREŚCI nr 10/2006:

OŚWIETLENIE
K.Wandachowicz - wykorzystanie programów komputerowych do wspomagania projektowania oświetlenia wnętrz zgodnego z wymaganiami normy PN-EN 12464-1
K.Kuczyński - oświetlenie awaryjne - wymagania i aktualne przepisy
K.Kuczyński - e.zestawienie opraw oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego
S.Pieniążek - modernizacje oświetlenia ulicznego
H.Wachta - perspektywy nowatorskich zastosowań świetlówek kołowych w oświetleniu

INSTALACJE ELEKTROENERGETYCZNE
J.Wiatr, M.Orzechowski - zasady doboru stacji transformatorowej
K.Kuczyński - e.zestawienie transformatorów rozdzielczych SN/nn

RYNEK ENERGII
M.Giera - efektywność energetyczna budynków

KABLE I PRZEWODY
J.Wiatr - sprawdzenie dobranych przewodów na spadek napięcia przy rozruchu silników
K.Kupras - instalacje elektryczne we wnętrzach budynków

OCHRONA ODGROMOWA I PRZECIWPRZEPIĘCIOWA
A.Sowa - badania właściwości ochronnych urządzeń do ograniczania przepięć

OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA
J.Szymański - bezpieczeństwo użytkowania instalacji przemysłowych z napięciowymi przemiennikami częstotliwości

INTELIGENTNY BUDYNEK
R.Radajewski, A.Kamińska - porównanie instalacji tradycyjnej i sterowanej w systemie EIB

J.Wiatr, M.Orzechowski - e.projekt zasilania zewnętrznej reklamy świetlnej

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SPIS TREŚCI nr 11/2006:

MIERNICTWO
K.Kuczyński - mierniki cęgowe w przemysłowych pomiarach prądu
K.Kuczyński - e.zestawienie mierników cęgowych AC/BC
P>Bilski - technologie programowe i sprzętowe w rozproszonych systemach pomiarowych
D.Świsulski, M.Wołoszyn, M.Galewski - system do wyznaczania charakterystyk silników trakcyjnych

INSTALACJE ELEKTROENERGETYCZNE
M.Orzechowski - przykłady rozwiązań rozdzielnic nN
J.Wiatr, M.Orzechowski - dobór stacji transformatorowej

OCHRONA ODGROMOWA I PRZECIWPRZEPIĘCIOWA
R.Fiuk, Z.Wróblewski - ocena zagrożenia przepięciowego w sieciach IT

AUTOMATYKA
A.Halinka, M.Niedopytalski, M.Szewczyk - od Fouriera do Mallata - postęp w dziedzinie analizy sygnałów

KABLE I PRZEWODY
K.Kupras - sprawdzenia, pomiary oraz próby przewodów i kabli

K.Kuczyński - e.projekt testera wyłączników różnicowoprądowych

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SPIS TREŚCI nr 12/2006:

JAKOŚĆ ENERGII ELEKTRYCZNEJ
Z.Hanzelka - jakość dostaw energii elektrycznej wyzwaniem dla współczesnej elektrotechniki (cz.1)
W.Jędrzejczyk, M.Miziura, B.Bronarski, G.Respond - jak oszczędnie użytkować energię elektryczną? - nowoczesne pomiary, projektowanie i analiza
K.Kuczyński - e.zestawienie baterii kondensatorów o mocy do 1000 kvar do kompensacji mocy biernej w sieci nN

KABLE I PRZEWODY
G.Ługowski - zasady eksploatacji linii kablowych

OŚWIETLENIE
H.Wachta - iluminacja obiektów architektonicznych - potrzeba aktualizacji zaleceń obejmujących zagadnienia oświetlenia iluminacyjnego

BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY
W.Jasiński - krajowe standardy kwalifikacji zawodowych

OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA
G.Loska - zastosowanie wyłączników RCCB w układzie TN-C-S oraz TN-C

SYSTEMY ZASILANIA GWARANTOWANEGO
K.Kuczyński - przegląd technologii zasilaczy UPS
K.Kuczyński - e.zestawienie zasilaczy UPS o mocy do 500 kVA

J.Wiatr, K.Wojtkiewicz - e.projekt zasilania gwarantowanego tamdemm ZSE-UPS