płyta Cd WKI Wartość kosztorysowa inwestycji 3 kwartał 2023

  • Dodaj recenzję:
  • Kod: 51
  • Producent: OWEOB Promocja Sp.z o.o.
  • Dostępność: jest na stanie

  • Historia ceny
    Najniższa cena 30 dni przed zmianą: 105,00 zł brutto
  • Czas realizacji: 24h + czas dostawy zgodny z wybranym przewoźnikiem
  • szt.
  • 116,00 zł / szt.

Wartość kosztorysowa inwestycji WKI na płycie CD 3 kwartał 2023

baza cenowa przeznaczona dla jednego stanowiska komputerowego

Wydawnictwo zawiera wskaźniki cenowe, służące do obliczania wartości kosztorysowej inwestycji. Obowiązek jej obliczenia został nałożony rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 października 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad finansowania inwestycji z budżetu państwa (Dz. U. Nr 113 poz. 1480).

Wydawnictwo WKI zawiera informacje o cenach i stawkach siedmiu grup kosztów, stanowiące podstawę obliczenia tej wartości. 
Grupa 1  - Pozyskanie działki budowlanej,
Grupa 2  - Przygotowanie terenu i przyłączenie obiektów do sieci,
Grupa 3 - Budowa obiektów podstawowych,
Grupa 4 - Instalacje,
Grupa 5 - Zagospodarowanie terenu i budowa obiektów pomocniczych,
Grupa 6 - Wyposażenie,
Grupa 7 - Prace przygotowawcze , projektowe, obsługa inwestorska, koszty szkoleń, rozruchu.

Wskaźniki cenowe w tym wydawnictwie podane zostały w postaci wskaźników wartościowych wyrażonych w złotych odniesionych do jednostek miary właściwych do określenia wielkości poszczególnych części składowych zakresu rzeczowego inwestycji ( wielkość działki, obiektów, robót lub prac), w podziale na ceny minimalne, maksymalne i średnie, a dla niektórych prac w postaci wskaźników procentowych odnoszonych do wskazanych kosztów:
- robót budowlanych (prace przygotowawcze, projektowe i nadzór inwestorski - grupa 7),
- dokumentacji projektowej ( nadzór autorski - grupa 7),
- zakupu działki budowlanej ( opłaty notarialne, podatek od czynności cywilno - prawnych, założenie i wpis do księgi wieczystej - grupa 1).
W grupie 7 podane są również wskaźniki cenowe wyrażone w złotych dla obliczenia kosztów prac geodezyjnych i geotechnicznych.

Informacje zawarte w wydawnictwie WKI służą do ustalania szacunkowych, łącznych kosztów inwestycji oraz sporządzania kosztorysów inwestorskich na wyższym poziomie agregacji.

Z wersji elektronicznej WKI można korzystać zarówno przy użyciu dołączonej przeglądarki, jak również wczytywać ją do programów kosztorysowych oraz programów do obliczania WKI (obsługujących taką możliwość). Przeglądarka cenników pozwala na różnorodną prezentację ich zawartości, jak również wyszukiwanie i filtrowanie znajdujących się tam danych. 


Zabezpieczanie cenników SEKOCENBUD w formie elektronicznej.
Na mocy Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 2006 nr 90 poz. 631) cenniki SEKOCENBUD mające formę bazy danych są utworem podlegającym ochronie prawnej – legalne korzystanie z nich odbywa się na podstawie udzielonej licencji. Licencja obowiązuje dla takiej ilości stanowisk, dla jakiej została opłacona (poza specjalnymi przypadkami jest to licencja jednostanowiskowa).
Treść licencji jest wyświetlana i akceptowana przez Użytkownika (licencjobiorcę) podczas pierwszego uruchomienia przeglądarki cenników.

wydawca: OWEOB Promocja Sp. z o.o.
wydanie/numer: 3
rok wydania: 2023
rodzaj nośnika: płyta CD
częstotliwość ukazywania się: kwartalnik