Podatek katastralny. Ekonomiczne uwarunkowania reformy opodatkowania nieruchomości.

  • Dodaj recenzję:
  • Kod: 920
  • Producent: POLTEXT
  • Dostępność: jest na stanie
    Czas realizacji: 24h + czas dostawy zgodny z wybranym przewoźnikiem
  • szt.
  • 49,90 zł / szt.

Podatek katastralny.
Ekonomiczne uwarunkowania reformy opodatkowania nieruchomości.

wydawca: Wydawnictwo Poltext Sp.z o.o.
autor: Michał Głuszak; Bartłomiej Marona
rok wydania: 2015
ilość stron: 256
format: 16,5 x 23,5 cm
ISBN: 978-83-7561-497-8.
okładka miękka

"Książka stanowi kompendium wiedzy dotyczącej opodatkowania nieruchomości, zwłaszcza w kontekście jej wartości.Autorzy dokonali przeglądu światowego i krajowego dorobku w tej dziedzinie. Koncepcje teoretyczne zostały poparte analizami innych autorów oraz własnymi przemyśleniami i wynikami badań przeprowadzonych na krakowskim rynku nieruchomości. Polecam ją pracownikom naukowym i studentom prawa, kierunków ekonomicznych i technicznych w zakresie gospodarki nieruchomościami, a także praktykom rynku nieruchomości."

Z recenzji dr. hab. prof. Uniwersytetu Szczecińskiego Iwony Foryś

"Wybór obszaru rozważań zawartych w książce jest wyjątkowo trafny, nie tylko z punktu widzenia dyskursu naukowego, ale także rzetelnego przybliżenia argumentów ?za i przeciw? wprowadzeniu zmian w systemie opodatkowania nieruchomości. Atutem publikacji jest przedstawienie prognozy skutków ekonomicznych proponowanych rozwiązań. Autorzy podjęli zagadnienia niezwykle istotne i aktualne dla kształtowania dochodów gmin i obciążeń podatników. Zaprezentowana analiza wychodzi naprzeciw oczekiwaniom i zapotrzebowaniu praktyki."

Z recenzji dr. hab. prof. Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Marii Trojanek

Pomimo trwającej już ponad 20 lat debaty na temat szans i zagrożeń wprowadzenia podatku katastralnego w Polsce, nie poddano szczegółowej analizie skutków gospodarczych tej operacji. W monografii została podjęta próba uporządkowania tej problematyki oraz wskazania mocnych i słabych stron przewidywanej reformy.

Autorzy omówili podatek od nieruchomości w ujęciu systemowym (istota i geneza opodatkowania nieruchomości, elementy systemu, fiskalne i pozafiskalne znaczenie podatku). Zaprezentowali rozwiązania przyjęte w krajach OECD (wycena nieruchomości, dochody z podatku, stawki, ulgi i zwolnienia). Ocenili funkcjonujący obecnie system opodatkowania nieruchomości w Polsce pod kątem utrwalających się wad i zagrożeń. Na podstawie własnych badań oraz przykładowych symulacji przewidywanych zmian przedstawili diagnozę skutków ekonomicznych reform systemu podatkowania nieruchomości, ocenę wpływu nowych rozwiązań na dochody gmin oraz na obciążenia podatkowe właścicieli nieruchomości. Książka jest adresowana nie tylko do środowiska naukowego, ale także do praktyków, rzeczoznawców majątkowych, zarządców nieruchomości, inwestorów, deweloperów, właścicieli nieruchomości, zarządów spółdzielni i wspólnot oraz władz centralnych i samorządowych.

Spis treści:

1. Geneza i istota podatku od nieruchomości.
2. Podatek od nieruchomości jako przedmiot refleksji ekonomicznej.
3. Systemy opodatkowania nieruchomości na świecie.
4. System opodatkowania nieruchomości w Polsce i kierunki jego reformy.
5. Polityka gmin w zakresie podatku od nieruchomości w Krakowskim Obszarze Metropolitalnym.
6. Symulacja skutków finansowych reformy podatku od nieruchomości w Krakowie.

Zakończenie.
Aneks
Bibliografia
Spis rysunków
Spis tabel
Informacja o Autorach.