Podstawy rolnictwa i wycena nieruchomości rolnych

  • Dodaj recenzję:
  • Kod: 64
  • Producent: Educaterra Spółka z o.o.
  • Dostępność: jest na stanie
    Czas realizacji: 24h + czas dostawy zgodny z wybranym przewoźnikiem
  • szt.
  • 63,00 zł / szt.

Podstawy rolnictwa i wycena nieruchomości rolnych. wyd.5

Publikacja dostarcza wiadomości na temat nieruchomości rolnych zarówno omawiając podstawy rolnictwa jak i sposoby wyceny tych nieruchomości.

Spis treści

Przedmowa

Dział I. Podstawy rolnictwa

1.Wiadomości ogólne o rolnictwie

2.Pojęcia dotyczące przestrzeni rolnej

2.1.Użytek rolny

2.2.Grunt rolny

2.3.Nieruchomość rolna

2.4.Gospodarstwo rolne

2.5.Inne pojęcia dotyczące obszarów wiejskich

2.6.Pojęcia dotyczące rolnictwa

2.7.Pojęcia i wskaźniki ekonomiczne

3.Mierniki wartości użytkowej gleb

3.1.Ogólne dane o wartościowaniu gleb

3.2.Gleboznawcza klasyfikacja gruntów

3.3.Kompleksy przydatności rolniczej gleb

4.Podstawowe rośliny rolnicze i sadownicze

4.1.Dane ogólne

4.2.Podziały roślin

4.3.Charakterystyka wybranych roślin rolniczych

5.Technologia uprawy roślin

5.1.Uprawa roli

5.2.Zespoły uprawek

5.3. Siew

6.Zestawienie podstawowych danych agrotechnicznych

6.1.Podstawowe dane agrotechniki roślin uprawnych

6.2.Wybrane dane techniczno-eksploatacyjne narzędzi i maszyn rolniczych

6.3.Masa i objętość podstawowych produktów rolniczych

6.4.Technologia uprawy wybranych roślin

7.Ochrona gruntów rolnych

7.1.Potrzeba ochrony gruntów rolnych

7.2.Odrolnienie w procesie inwestycyjnym

7.3.Opracowania planistyczne jako warunek zmiany przeznaczenia terenu lub jego funkcji

7.4.Zgoda na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych na inne cele

7.5.Wyłączenie gruntów rolnych z produkcji

8.Gospodarowanie nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa

8.1.Przedmiot gospodarowania - zasady ogólne

8.2.Sprzedaż i nabywanie nieruchomości

8.3.Przekazanie w trwały zarząd

8.4.Dzierżawa i najem

8.5.Administrowanie

8.6.Nieodpłatne przekazanie

8.7.Gospodarka mieszkaniowa i socjalna

9. Kształtowanie ustroju rolnego

 

Dział II. Wycena nieruchomości rolnych

1.Przedmiot wyceny i jego cechy

2.Źródła informacji do wyceny nieruchomości rolnych

3.Prawne uregulowania wyceny nieruchomości rolnych

4.Ogólne zasady wyceny nieruchomości rolnych

5.Wycena nieruchomości rolnych i ich części stanowiących grunty orne w stałej uprawie oraz stanowiących łąki i pastwiska

5.1.Czynniki wpływające na wartość gruntów ornych i użytków zielonych

5.2.Wycena gruntów ornych

5.3.Wycena użytków zielonych

5.4.Wycena gruntów metodą wskaźników szacunkowych

5.5.Wycena upraw i zasiewów

6.Wycena nieruchomości rolnych zabudowanych

7.Wycena sadów, ogrodów działkowych i plantacji kultur wieloletnich

7.1 Pojęcie i rodzaje kultur wieloletnich

7.2.Stan prawny kultur wieloletnich

7.3.Cechy produkcyjne kultur wieloletnich wpływające na ich wartość

7.4.Zasady i procedury szacowania nieruchomości gruntowych z plantacjami kultur wieloletnich

8.Wycena gruntów pod stawami

8.1.Podstawowe pojęcia

8.2.Podział stawów

8.3.Użyteczność obiektów stawowych

8.4.Wycena obiektów stawowych

9.Wycena gruntów z urządzeniami pełniącymi funkcje urządzeń melioracji wodnych szczegółowych

9.1.Podstawowe wiadomości o urządzeniach melioracji wodnych

9.2.Wycena urządzeń melioracji wodnych szczegółowych

10.Wycena nieruchomości rolnych z koniecznością wykonania rekultywacji 

10.1.Zarys wiadomości o rekultywacji

10.2.Wycena gruntów

11.Wycena gruntów rolnych przy wyłączaniu z produkcji

12.Wycena gruntów zadrzewionych i zadrzewień

12.1.Pojęcie gruntów zadrzewionych i zadrzewień

12.2.Funkcje oraz znaczenie terenów zadrzewionych

12.3.Zasady i procedury szacowania gruntów zadrzewionych oraz zadrzewień

13.Literatura .

wydawca: Educaterra Sp.z o.o.
pod red.: Ryszard Cymerman
rok wydania: 2019
ilość stron: 210
format: B5
ISBN: 978-83-88999-65-9.
okładka miękka