Poradnik Rzeczoznawcy Budowlanego tom I

 • Dodaj recenzję:
 • Kod: 1920
 • Dostępność: jest na stanie
  Czas realizacji: 24h + czas dostawy zgodny z wybranym przewoźnikiem
 • szt.
 • 120,00 zł / szt.

Poradnik Rzeczoznawcy Budowlanego tom I 

Niniejsza publikacja stanowi pierwszą część cyklu opracowań o charakterze poradnikowym dotyczących uwarunkowań i sposobów rozwiązywana problemów techniczno-prawnych diagnostyki obiektów budowlanych, ukierunkowanych na wzbogacenie warsztatu rzeczoznawców budowlanych.

W procesie diagnostyki obiektów budowlanych, obejmującym szeroko rozumiane procesy budowlane (zarówno inwestycyjne, jak i eksploatacyjne) spotykamy się z różnorodnością problemów wymagających rozwiązywania, wśród których do niezwykle ważnych zalicza się problemy techniczno-prawne związane z diagnostyką stanu technicznego tych obiektów. Złożoność tej problematyki wynika, między innymi, z różnorodności rodzajowej obiektów budowlanych związanej z ich wiekiem, przeznaczeniem, rozwiązaniami funkcjonalno-przestrzennymi i materiałowo-konstrukcyjnymi, technologią wykonania oraz różnorodnością warunków posadowienia w miejscach ich lokalizacji, a także wynikających stąd koniecznych wymagań, jakie powinny być spełnione  w procesie ich projektowania, realizacji i eksploatacji. Efektem działań diagnostycznych w zakresie obiektów budowlanych podejmowanych na różnych etapach procesu budowlanego, są opracowania techniczne, takie jak: oceny techniczne, opinie techniczne, orzeczenia techniczne i ekspertyzy techniczne.

Rzeczoznawca budowlany podejmujący się dokonania diagnostyki stanu technicznego obiektu budowlanego musi dysponować szeroką wiedzą specjalistyczną obejmującą zagadnienia:

 • istoty bezpieczeństwa i stosowanych zasad inżynierii bezpieczeństwa obiektów budowlanych;
 • wymagań podstawowych oraz użytkowych i ich specyfiki – określonych w warunkach technicznych, jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane (o określonej wielkości i przeznaczeniu) i ich usytuowanie;
 • wymagań normowych, szczególnie w zakresie bezpieczeństwa konstrukcji, bezpieczeństwa pożarowego oraz bezpieczeństwa użytkowania różnych obiektów budowlanych;
 • stosowanych rozwiązań materiałowo-konstrukcyjnych i funkcjonalno-użytkowych w przypadku różnych obiektów budowlanych;
 • problemów związanych z projektowaniem, wykonywaniem i eksploatacją różnych obiektów budowlanych;
 • umiejętności krytycznej oceny przyjętych rozwiązań projektowych, w tym właściwej interpretacji schematów statycznych, obliczeń konstrukcyjnych oraz wyników badań podłoża gruntowego;
 • oceny przyczyn uszkodzeń i zniszczeń rejestrowanych w różnych obiektach budowlanych, jako symptomów stanu zagrożenia bezpieczeństwa tych obiektów;
 • oceny stanu technicznego obiektów budowlanych i zmiany stanu tych obiektów pod wpływem różnych oddziaływań wewnętrznych i zewnętrznych;
 • metod stosowanych do naprawy stanu technicznego obiektu budowlanego i doboru najkorzystniejszych metod do zastosowania w przypadku określonego obiektu budowlanego;
 • metod oddziaływania na podłoże gruntowe zmierzających do jego wzmocnienia oraz ich oceny umożliwiającej zastosowanie optymalnych rozwiązań w tym zakresie;
 • uwarunkowań prawnych w zakresie realizacji robót budowlanych związanych z diagnostyką istniejących obiektów budowlanych oraz podejmowanych działań naprawczych.

Z przykładowej listy zagadnień, które musi znać rzeczoznawca budowlany wynika konieczność:

 • ciągłego doskonalenia zawodowego oraz zdobywania nowych doświadczeń w zakresie rozwiazywania złożonych problemów budownictwa, do których niewątpliwie należy zaliczyć zagadnienia diagnostyki budowlanej;
 • poznawania i stosowania współczesnych narzędzi i metod badawczych wspomagających proces diagnostyki budowlanej.

Intencją autora niniejszej publikacji jest zawarcie w niej  ważnych i aktualnych informacji w zakresie wymienionych wyżej zagadnień.  Przygotowywana publikacje jest recenzowana przez specjalistów z dziedziny budownictwa.

Patronat Honorowy nad Poradnikiem przyjęły instytucje :

 • Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa,
 • Federacji Stowarzyszeń Naukowo Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej,
 • Polskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców i Biegłych Sądowych.

Spis treści:

Wprowadzenie

rozdział 1: Wprowadzenie do przepisów prawa regulujących zasady diagnostyki obiektów budowlanych

rozdział 2: Obiekty budowlane jako przedmioty diagnostyki

rozdział 3: Zagadnienie właściwości obiektów budowlanych

rozdział 4: Zagadnienia bezpieczeństwa obiektów budowlanych

rozdział 5: Wybrane problemy eksploatacyjne obiektów budowlanych

rozdział 6: Diagnostyka techniczna obiektów budowlanych

rozdział 7: Problemy diagnostyki budowlanej

rozdział 8: Procedura oceny stanu konstrukcji istniejącego obiektu budowlanego

rozdział 9: Metody napraw konstrukcji obiektów budowlanych

rozdział 10: Problemy prawne rzeczoznawstwa budowlanego.

 

 

wydawca: Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego Sp.z o.o.
autor: Adam Baryłka
rok wydania: 2018
ilość stron:660
format: B5
ISBN: 978-83-944607-5-4.
okładka: miękka