Powierzchnie i kubatury budynku. Zasady pomiarów i obliczania.

  • Dodaj recenzję:
  • Kod: 237
  • Producent: POLCEN Sp.z o.o.
  • Dostępność: jest na stanie
    Czas realizacji: 24h + czas dostawy zgodny z wybranym przewoźnikiem
  • szt.
  • Cena netto: 73,33 zł / szt. 77,00 zł / szt.

Powierzchnie i kubatury budynku. Zasady pomiarów i obliczania.

Stosowanie przepisów prawnych i norm.

Zasady pomiarów i obliczania powierzchni i kubatury oraz wskażników powierzchniowych dla budynku w stanie surowym i wykończonym

Przykłady.

Terminy ogónobudowlane (słownik).

Normalizacja.

 

W obecnym poradniku kompleksowo ujęte zostały problemy związane z zasadami przedmiaru, obmiaru i obliczania powierzchni użytkowych mieszkań oraz kubatury budynków lub ich części.
Stanowią one m.in. podstawę do sporządzania kosztorysów projektowanych budynków, a w szczególności do sporządzania obmiarów w inwentaryzacjach budynków remontowanych lub przebudowywanych.
Dzięki tej publikacji skorzystają inwestorzy, projektanci, właściciele i zarządcy budynków, ich użytkownicy, a także członkowie spółdzielni oraz wspólnot mieszkaniowych.
Zawarte w tej książce informacje i komentarze mogą być przydatne przy rozpatrywaniu wniosków i podejmowaniu decyzji w organach administracji architektoniczno-budowlanej, w instytucjach kredytujących inwestycje budowlane, a także dla potrzeb sprawozdawczości statystycznej.
Treść publikacji może służyć rzeczoznawcom majątkowym, notariuszom przy szacowaniu wartości budynków, zawieraniu umów kupna-sprzedaży oraz zakładaniu ksiąg wieczystych.
Może być również wykorzystywana przez uczestników procesów sądowych, co może ułatwić im podjęcie właściwych rozstrzygnięć spornych spraw w sprawach finansowo-prawno-budowlanych.
Niniejsze wydanie zostało podzielone na dwie części. Część 1 pt. Powierzchnie budynku, część 2 pt. Kubatury budynku. Książka zawiera: stosowanie przepisów prawnych i norm, zasady pomiarów i obliczania powierzchni i kubatury oraz wskaźników powierzchniowych dla budynku w stanie surowym i wykończonym, przykłady obliczania, słownik terminów ogólnobudowlanych, normalizacje w budownictwie. Zawiera również 50 rysunków, 16 tablic.
Skomentowane zasady określające sposoby oliczania powierzchni lub kubatury do celów rynkowych są przydatne w szczególności przy wycenie różnego rodzaju budynków.

Spis treści:

CZĘŚĆ PIERWSZA - POWIERZCHNIE BUDYNKU

1. Informacje ogólne

2. Powierzchnia całkowita.

3. Powierzchnia konstrukcji.

4. Powierzchnia netto.

5. Powierzchnia ruchu.

6. Powierzchnia użytkowa.

7. Powierzchnia usługowo-techniczna.

8. Powierzchnia wewnętrzna.

9. Powierzchnia zabudowy.

10. Powierzchnia obudowy budynku.

11. Powierzchnia nieużytkowa i powierzchnia dostępne dla użytkowników według normy PN-ISO 2015.

12. Uwagi końcowe.

13. Przykłady obliczania wskaźników powierzchniowych.

CZĘŚĆ DRUGA - KUBATURY BUDYNKU

14. Informacje ogólne.

15. Kubatura wg normy PN-B-02360.

16. Kubatura brutto wg norm PN-ISO 9836.

17. Kubatury netto wg norm PN-ISO 9836.

18. Przykład obliczania wskaźników kubaturowych.

Załączniki:

Zał.1: Przepisy prawne, w których wystepują różne rodzaje powierzchni budynku lub jego części.

Zał.2: Przeznaczenia budynków i ich wnętrz.

Zał.3: Normalizacja w budownictwie.

wydawca: Polcen Sp.z o.o.
autor: Andrzej Pogorzelski, Jan Sieczkowski
rok wydania: 2017
ilośc stron: 221
format: B5
ISBN: 978-83-64795-23-7

okładka: miękka