Prawo budowlane. Komentarz. stan prawny 2018 r.

  • Dodaj recenzję:
  • Kod: 660
  • Producent: Wolters Kluwer Polska - LEX
  • Dostępność: na indywidualne zamówienie mailem
  • szt.
  • Cena netto: 204,86 zł / szt. 239,00 zł 215,10 zł / szt.
  • Niedostępny

na zamówienie mailem

Prawo budowlane. Komentarz.

stan prawny: 1 kwietnia 2018 r.

Publikacja stanowi szeroką interpretację przepisów ustawy z 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, które regulują proces budowlany na wszystkich jego etapach, a także przepisów innych aktów prawnych funkcjonalnie powiązanych z procesem inwestycyjno-budowlanym.

Autorzy przedstawili zawiłe i skomplikowane zagadnienia prawne w sposób możliwie dostępny i zrozumiały, szczególnie zwracając uwagę na prawa i obowiązki inwestorów, właścicieli i zarządców obiektów budowlanych oraz zakres uprawnień władczych organów administracji publicznej, wynikających z przepisów obowiązującego prawa. Wybór problemów, na które zwrócono szczególną uwagę, wynika z tematyki spraw najczęściej rozstrzyganych przez sądy administracyjne. W trzecim wydaniu nie brak w związku z tym licznych odniesień do orzecznictwa sądów administracyjnych, Trybunału Konstytucyjnego i Sądu Najwyższego, a także do literatury fachowej. Uwzględniono również wszystkie zmiany, które pojawiły się od poprzedniego wydania, w tym dotyczące m.in. uproszczenia procedury budowlanej, warunków uzyskiwania uprawnień budowlanych czy nowych wymogów odnośnie do charakterystyki energetycznej budynków.

Autorzy publikacji - sędziowie Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz pracownicy sądów administracyjnych będący pracownikami naukowo-dydaktycznymi renomowanych uniwersytetów - mający zarówno odpowiednie przygotowanie teoretyczne, jak i doświadczenie praktyczne w zakresie orzekania w sprawach administracyjnych, starali się opracować niniejszy komentarz ze szczególnym uwzględnieniem kwestii stwarzających problemy w prawidłowym rozumieniu przepisów Prawa budowlanego, które znajdują swój finał w postępowaniach sądowoadministracyjnych. Przedstawili również ocenę - niekiedy krytyczną - obowiązującego stanu prawnego i kolejnych jego zmian.

Adresaci:
Publikacja jest przeznaczona nie tylko dla prawników praktyków: sędziów sądów administracyjnych, adwokatów, radców prawnych, lecz także dla pracowników organów administracji publicznej, osób wykonujących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, rzeczoznawców budowlanych oraz innych uczestników procesu budowlanego, a w szczególności dla inwestorów, którzy samodzielnie zamierzają podjąć wykonywanie robót budowlanych. Będzie także pomocna pracownikom naukowym wydziałów prawa i administracji oraz studiów technicznych.

SPIS TREŚCI:

Wykaz skrótów | str. 13

Wprowadzenie | str. 21

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z późn. zm.) | str. 25

Rozdział 1. Przepisy ogólne |


Rozdział 2. Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie |


Rozdział 3. Prawa i obowiązki uczestników procesu budowlanego |


Rozdział 4. Postępowanie poprzedzające rozpoczęcie robót budowlanych |


Rozdział 5. Budowa i oddawanie do użytku obiektów budowlanych |


Rozdział 6. Utrzymanie obiektów budowlanych |


Rozdział 7. Katastrofa budowlana |


Rozdział 8. Organy administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego |


Rozdział 9. Przepisy karne |

Rozdział 10. Odpowiedzialność zawodowa w budownictwie |


Rozdział 11. Przepisy przejściowe i końcowe |

wydawca: Wolters Kluwer
Seria: Duże Komentarze LEX
redakcja naukowa: Marek Wierzbowski, Alicja Plucińska-Filipowicz
autorzy: Arkadiusz Despot-Mładanowicz, Mirosław Wincenciak, Tomasz Filipowicz, Anna Ostrowska, Wojciech Piątek, Kamil Buliński, Mariusz Rypina, Artur Kosicki
rok wydania: 2018
ilość stron: 949
format: B5 (180 x 245 mm)
ISBN: 978-83-8124-566-1.
okładka twarda