Procedury prawno-geodezyjne w gospodarce gruntami na obszarach rolnych.

  • Dodaj recenzję:
  • Kod: 992
  • Producent: Politechnika Warszawska
  • Dostępność: na indywidualne zamówienie mailem
  • szt.
  • 38,00 zł / szt.
  • Niedostępny

na zamówienie mailem

Procedury prawno-geodezyjne w gospodarce gruntami na obszarach rolnych.

Skrypt zawiera omówienie najważniejszych aktów i procedur prawnych stosowanych w gospodarce nieruchomościami na obszarach wiejskich, włączając w nie tereny leśne, oraz materiały kartograficzne wykorzystywane w gospodarowaniu na tych terenach.
Do prac geodezyjnych, których aspekty prawne zostały poruszone w opracowaniu, należą: scalenia i wymiany gruntów, rozgraniczenia i podziały nieruchomości, scalenia i podziały gruntów oraz urządzenia terenów leśnych. W aspekcie prowadzenia prac scaleniowych oraz gospodarki na terenach leśnych przedstawiono problematykę ochrony środowiska i kształtowania krajobrazu, jako elementu wielofunkcyjnego rozwoju na terenach wiejskich. W tym zakresie omówiono procedury związane z projektowaniem granicy rolno-leśnej i procesem zalesiania gruntów rolnych.


Spis treści w załączniku poniżej. 

wydawca: Wydawnictwo Politechniki Warszawskiej
autor: praca zbiorowa pod red.Katarzyny Sobolewskiej-Mikulskiej
rok wydania: 2015
wydanie I
ilość stron: 158
format: A4
ISBN: 978-83-7814-338-3.
okładka miękka