Program do kosztorysowania RODOS 7 MAX - ponad 400 katalogów. Pierwsze stanowisko

 • Dodaj recenzję:
 • Kod: 914
 • Producent: KOPRINET Sp. z o. o.
 • Dostępność: na indywidualne zamówienie mailem
  Czas realizacji: 3 dni robocze +czas dostawy zgodny z wybranym sposobem dostawy
 • szt.
 • 3 677,70 zł / szt.

na zamówienie; czas realizacji do 3 dni

Rodos 7 MAX – ponad 400 katalogów wszystkich branż   
pierwsze stanowisko

Rodos 7 to kluczowy element pakietu planowania i rozliczania inwestycji. Ten sprawny i szybki program do kosztorysowania z bazą cenową Eurocenbud, w połączeniu z harmonogramowaniem i arkuszami kalkulacyjnymi, stanowi pakiet narzędzi niezbędnych w procesie realizacji inwestycji budowlanych.

Program w łatwy sposób prowadzi użytkownika i pomaga mu zorganizować książkę przedmiarów, kosztorys szczegółowy i uproszczony, tabelę elementów scalonych czy zestawienia robocizny, materiałów i sprzętu. Pozwala również w przejrzysty sposób planować i kontrolować stan zaawansowania realizowanych robót budowlanych.


W sytuacji chęci zakupu programu przed złożeniem zamówienia proszę przesłać maila na adres: ksiegarnia@fert.krakow.pl
lub skontaktować się telefonicznie: 12/294-73-99; 606 414 333.

producent - KOPRINET Sp. z o.o.
nośnik - płyta CD

reklamaRodos


Wymagania sprzętowe

Minimalne wymagania programu

 • komputer PC z zainstalowanym systemem operacyjnym Microsoft Windows 8.1, 8, 7, Vista, XP - minimum 256 MB pamięci RAM
 • 200 MB wolnego miejsca na twardym dysku
 • rozdzielczość ekranu: 1024x768, 16-bitowa głębia kolorów
 • złącze USB (dla klucza sprzętowego)
 • drukarka czarno-biała: laserowa, atramentowa lub igłowa


Współpraca z oprogramowaniem

 • MS Office, OpenOffice
 • MS Project, Planista, GetManager
 • przeglądarki internetowe: Mozilla Firefox, Opera, Internet Explorer i inne - inne programy do kosztorysowaniaWprowadzanie pozycji kosztorysowych

Widok Pozycje w pełnej wersji programu służy do tworzenia kosztorysu. Możesz dopisywać z bazy katalogowej pozycje szczegółowe, z cenników robót pozycje uproszczone, uzupełniać ilości robót. Możesz tworzyć kalkulacje indywidualne, dopisywać komentarze oraz dodatkowe opisy do pozycji. Możesz wprowadzać podział na elementy robót, ustalać współczynniki globalne do norm RMS. Możesz też indywidualnie zmienić narzuty do pozycji lub elementów. Możesz kopiować, przesuwać pozycje w opracowywanym kosztorysie lub wklejać je z innych. Zmieniając aktywność pojedynczych pozycji lub całych elementów, możesz tworzyć różne warianty kosztorysu. Jednym słowem widok Pozycje, będzie najczęściej wykorzystywaną przez Ciebie częścią programu.


W programie są dostępne następujące rodzaje pozycji kosztorysowych:

 • pozycje proste – wybrane z bazy katalogów norm;
 • pozycje uproszczone – wybrane z bazy cen jednostkowych, ewentualnie powstałe przez uproszczenie pozycji szczegółowych;
 • pozycje scalone – tworzone z dowolnych pozycji prostych, uproszczonych, złożonych i kalkulacji indywidualnych;
 • pozycje złożone – budowane z dowolnych pozycji prostych;
 • kalkulacje indywidualne – tworzone indywidualnie przez użytkownika;
 • kalkulacje kosztów jednorazowych;
 • kalkulacje pracy rusztowań.


Wprowadzanie materiałów do pozycji

Na widoku Nakłady uzupełniasz dane pozycji szczegółowej. Możesz dopisywać, zamieniać z kosztorysów, kartotek, cenników, informatorów cenowych oraz z cenników producentów składniki RMS. Dla nich możesz ustalać indywidualne normy, ilości, oraz ceny. Zmieniając aktywność składników możesz wybierać nakłady alternatywne. Wprowadzone pozycje na widoku Pozycje będą tu uzupełniane i modyfikowane.

Pozycje scalone

W celu szybkiego sporządzania ofert możesz posłużyć się pozycjami scalonymi. Są to pozycje składające się z dowolnych pozycji kosztorysowych posiadających własne obmiary, podlegających wszystkim zasadom edycji i modyfikacji dostępnym w programie. Pozycja scalona jest formą kalkulacji indywidualnej mającej strukturę podobną do struktury elementu, w której możesz zebrać dowolną liczbę pozycji składowych. Sposób numeracji i prezentacji pozycji scalonej wyróżnia ją na tle innych pozycji. Pozycje scalone możesz zapisać w oddzielnym pliku w celu użycia w innych kosztorysach. Przy wydruku kosztorysu możesz deklarować wydruk pozycji scalonej razem lub bez pozycji składowych.

Baza katalogowa

Istotnym składnikiem oprogramowania Rodos jest baza katalogowa zawierająca informacje niezbędne do konstruowania prawidłowych kosztorysów. Ponad 400 katalogów norm dostępnych w Rodosie to największa liczba katalogów na rynku w jednym programie. W programie dostępny jest wykaz zawierający wszystkie dostępne katalogi norm. Po jego wywołaniu zobaczysz listę katalogów zawierającą zarówno te katalogi, z których możesz korzystać (jeżeli pozwala na to Twoja licencja programu), jak i katalogi niedostępne - wyróżnione szarą lub niebieską czcionką, które możesz jednak w ograniczonym zakresie przeglądać - zablokowane są wszystkie normatywy, możliwe jest natomiast wyświetlenie treści pojedynczych rozdziałów.

Interpolacja

Funkcja interpolacji w oknie Katalogi norm służy do wykonywania interpolacji lub ekstrapolacji liniowej pomiędzy poszczególnymi kolumnami danej pozycji katalogowej. Wynikiem funkcji interpolacji będzie nowa pozycja w kosztorysie, w której funkcja interpolacji została wykonana równocześnie dla wszystkich nakładów danej tablicy. W poniższym przykładzie została wykonana interpolacja nakładów dla hali jednonawowej o konstrukcji kratowej słupowo-wiązarowej o rozpiętości 15m, w przedziale pomiędzy parametrami wiodącymi, którymi była rozpiętość 12m i 18m (na podstawie katalogu KNR 2-05 tablica 0109, kolumny 02 i 03). W oknie Katalogi norm należy wywołać funkcję interpolacji za pomocą ikony Interpolacja, a następnie:

 1. Wybrać kolumnę i wariant i podać wartość pierwszego parametru wiodącego
 2. Wybrać kolumnę, wariant i podać wartość drugiego parametru wiodącego
 3. Poprawić opis i podać wartość parametru, dla którego zostanie wykonana interpolacja.


Cenniki

W trakcie pracy nad kosztorysem możesz korzystać z kilku rodzajów baz cenowych:

 • cenniki lokalne (cenniki użytkownika)
 • informatory cenowe, ceny producentów
 • cenniki robót


Cenniki lokalne
służą do przechowywania wybranych cen robocizny, materiałów oraz sprzętu. Możesz je wykorzystywać przy opracowywaniu nowych kosztorysów i dowolnie modyfikować. Wybrany cennik można oznaczyć jako Cennik domyslny - z jego pomocą będą wyceniane dopisywane pozycje kosztorysu. Do Cennika domyślnego będą też automatycznie dopisane ceny, które uzupełnimy w czasie tworzenia kosztorysu (np. z klawiatury lub z innych cenników).

Informatory cenowe, ceny producentów - wydawane kwartalnie opracowania cen czynników produkcji RMS do sporządzania kalkulacji szczegółowych.

Stosowanie Cenników robót znacznie przyspiesza i upraszcza tworzenie kosztorysów. W bazie mogą być dostępne Cenniki robót, Biuletyny cen robót zagregowanych oraz inne publikowane przez różnych wydawców.
Przykładowe cenniki:

 • CPK – Ceny pozycji kosztorysowych
 • CRB – Ceny robót budowlanych
 • CRD – Ceny robót drogowych
 • CRS – Ceny robót sanitarnych
 • COD – Ceny obiektów drogowych
 • COS – Ceny obiektów sanitarnych

W programie Rodos jest wbudowana obsługa najpopularniejszych informatorów cenowych publikowanych przez różnych producentów. Za pomocą instalatora baz cenowych zainstalujesz z oryginalnej płyty producenta informatory cenowe w programie.

Importy i eksporty

Program Rodos jest otwarty na wymianę danych z innymi programami. Użytkownik do dyspozycji ma rozbudowane moduły importu i eksportu kosztorysu do najpopularniejszych formatów używanych przez programy do kosztorysowania, harmonogramowania i arkusze kalkulacyjne.


Import z PDF

Moduł Przedmiar PDF służy do importu przedmiarów i kosztorysów uproszczonych zapisanych w plikach PDF. Moduł wyszukuje tabele w pliku PDF i rozpoznaje rodzaje kolumn i wierszy w kontekście przedmiarów i kosztorysów uproszczonych. Użytkownik może zreinterpretować te dane. Następnie tworzony jest kosztorys w formacie Rodosa.

Uwaga: Moduł przedmiaru importuje zdecydowaną większość plików PDF.
Należy pamiętać, że moduł nie importuje pełnych kosztorysów szczegółowych ani skanów zapisanych jako obraz osadzony w pliku PDF. Poprawnie uda się zaimportować jedynie przedmiary i kosztorysy uproszczone wygenerowane bezpośrednio z programu do kosztorysowania.


Eksport do PDF

Program umożliwia tworzenie plików PDF z kosztorysów. Rozbudowanie opcje eksportu pozwalają na elastyczną konfigurację pliku wynikowego.


Eksport do XLS

Arkusze kalkulacyjne stanowią międzynarodowy standard programów do przetwarzania dokumentów kalkulacyjnych. Kosztorysy utworzone za pomocą programu Rodos 7 możesz w łatwy sposób eksportować do formatu *.xls, który może zostać odczytany za pomocą programów rodziny MS Excel dostępnych w pakiecie MS Office oraz darmowego pakietu OpenOffice. Do analizy kosztorysu zapisanego w tym formacie nie jest już wymagane posiadanie programu Rodos 7 i tym samym osoby współpracujące w procesie inwestycyjnym mogą przeglądać jego zawartość bez konieczności zakupu programu do kosztorysowania.


Wykaz katalogów dostępnych w programie RODOS 7 MAX w załączniku poniżej

WERSJA DEMO PROGRAMU RODOS 7 MAX do pobrania:

pobierz demo Rodos

UWAGA !!!
W sytuacji zainteresowania inną wersją programu RODOS 7 MAX niż "pierwsze stanowisko"  (cennik wersji poniżej) proszę przed złożeniem zamówienia w sklepie internetowym o kontakt telefoniczny ( 12/294-73-99 lub 606 414 333) lub mailowy (ksiegarnia@fert.krakow.pl)

Rodos 7 MAX cennik

Program zawiera ponad 400 katalogów wszystkich branż
 
netto
brutto
pierwsze stanowisko
2 990,00 zł
3 677,70 zł
kolejne stanowisko
2 090,00 zł
2 570,70 zł
wersja dla nowo powstałych firm*
2 480,00 zł
3 050,40 zł
wersja dla posiadaczy programu innego producenta
2 240,00 zł
2 755,20 zł
wersja dla pracowników
2 090,00 zł
2 570,70 zł
roczna opieka serwisowa - pierwsze stanowisko
360,00 zł
   442,80 zł
roczna opieka serwisowa - kolejne stanowisko
216,00 zł
   265,68 zł
dla absolwentów **
2 090,00 zł
2 570,70 zł
wersja sieciowa na dwa stanowiska
4 572,00 zł
5 623,56 zł
wersja sieciowa na pięć stanowisk
9 647 00 zł
11 865,81 zł

 

*  Wersja przeznaczona jest dla nowo powstałych firm, zarejestrowanych w KRS lub w Ewidencji Działalności Gospodarczej w przeciągu ostatnich 12 miesięcy, które po raz pierwszy zdecydują się na zakup programu Rodos 7.
** Program dla absolwentów szkół i uczelni technicznych o profilach związanych z budownictwem z lat 2013-2015.