Projekt ochrony drzew w procesie inwestycyjnym.

  • Dodaj recenzję:
  • Kod: 1594
  • Producent: IGPiM
  • Dostępność: czasowo niedostępne
  • szt.
  • Cena netto: 42,86 zł / szt. 45,00 zł / szt.
  • Niedostępny

chwilowy brak

Projekt ochrony drzew w procesie inwestycyjnym.

Książka jest praktycznym przewodnikiem pomocnym w opracowaniu gospodarki drzewostanem w postaci Projektu Ochrony Drzew – będącego częścią dokumentacji projektowej.

W publikacji wyjaśniono co powoduje stres drzew w procesie inwestycyjnym, przedstawione zostały kryteria pomocne w kwalifikacji drzew do adaptacji lub usunięcia w procesie wykonywania gospodarki drzewostanem oraz zamieszczono sposoby określania zasięgu Strefy Ochronnej Drzewa. Przeanalizowano wpływ projektowanej inwestycji i czynników stresowych związanych z pracami budowlanymi na drzewa. Opisana została kondycja i tolerancja gatunkowa w kontekście faz rozwojowych drzew, zasięgu systemu korzeniowego, opisano progi krytyczne uszkodzeń mechanicznych korony, pnia i sytemu korzeniowego, podano krytyczne odległości uszkodzenia systemu korzeniowego powodujące ryzyko wywrócenia się drzewa oraz przedstawiono dane pozwalające na ocenę wpływu nasypania i zdjęcia różnej grubości warstwy gleby w rejonie Strefy Ochronnej Drzewa. Zaproponowane zostały również praktyczne metody określania zasięgu systemu korzeniowego oraz składu granulometrycznego gleby w warunkach polowych.

Książka zawiera wykaz niezbędnych dla rozwoju korzeni czynników siedliskowych, jak zawartość tlenu w glebie, graniczne dla rozwoju korzeni wartości pH czy temperatury ograniczające rozwój korzeni. W publikacji przeanalizowano w jaki sposób prawidłowa ochrona drzew może być realizowana w różnych dokumentach projektowych, zaczynając od inwentaryzacji, przez Projekt Ochrony Drzew, PZT, projekt wykonawczy po przedmiar robót i specyfikacje.

Publikacja zawiera ponadto unikatową, bardzo obszerną tabelę informującą o tolerancji drzew na czynniki stresowe dla każdego z zamieszczonych tam gatunków drzew, w tym: ogólną tolerancję na wpływ robót budowlanych, tolerancję gatunkową na cięcia, uszkodzenia mechaniczne pnia, ciecia korzeni, zalewanie, zagęszczenie gleby, podwyższone pH.

spis treści w załączniku poniżej

wydawca: Instytut Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa
autor: Marzena Suchocka
rok wydania: 2016
ilośc stron: 128
format: 16,5 x 23,5 cm
ISBN: 978-83-86309-64-1.
okładka: miękka