Projektowanie fundamentów bezpośrednich według Eurokodu 7.

  • szt.
  • 20,00 zł / szt.

Projektowanie fundamentów bezpośrednich według Eurokodu 7.

Książka przedstawia zasady sprawdzania warunków I i II stanu technicznego wg Eurocodu 7 dla ław i stóp fundamentowych. Ilustracją tych zasad są zamieszczone przykłady obliczeń nośności i przemieszczeń dla ławy na podłożu jednorodnym i uwarstwionym oraz nośności stopy od obciążeń działających w dwóch płaszczyznach. Przykłady kończą się wymiarowaniem według Eurokodu 7.
Z Przedmowy do wydania II:
"W drugim wydaniu książki rozszerzono zakres przykładów obliczeniowych, ponieważ zmieniły się przepisy związane z Eurokodem 7. Zachowano poprzednio rozwiązane przykłady dla podejścia DA1 (stosowanego w wielu krajach Europy (np. Wielkiej Brytanii, Irlandii Portugalii, Rumunii), a obecnie dołączono również przykłady dla podejścia DA2. W Poprawce do Polskiej Normy (PN-EN 1997-12008/Ap2) w punkcie N.A.2.6 wskazano jako metodę projektowania DA2*. „W podejściu obliczeniowym 2* obliczenia należy wyznaczać przyjmując wszystkie wartości charakterystyczne, a współczynniki częściowe stosować przy sprawdzaniu warunku nośności, tj. opór graniczny podłoża należy wyznaczyć ze wzoru 2.7b (Eurokod 7) przyjmując wartość współczynnika obciążeń (...)"

W obecnym wydaniu poprawiono również błędy, które znalazły się w tekście poprzedniego wydania.

Spis treści:

  1. Fundamenty bezpośrednie – stan graniczny nośności
  2. Obliczanie oporu podłoża
  3. Tok postępowania podczas projektowania fundamentów bezpośrednich
  4. Przykłady obliczeniowe
  5. Fundamenty bezpośrednie – stan graniczny użytkowalności
  6. Przykłady obliczeniowe dla stanu granicznego użytkowania
  7. Załączniki

 

wydawca: DWE
autor: Olgierd Puła
rok wydania: 2014 r./wydanie III
ilość stron: 143
format: B5
ISBN: 978-83-7125-245-7.
okładka: miękka