Projektowanie i obliczanie połączeń i węzłów konstrukcji stalowych. tom 1

  • Dodaj recenzję:
  • Kod: 308
  • Producent: Polskie Wydawnictwo Techniczne
  • Dostępność: jest na stanie
    Czas realizacji: 24h + czas dostawy zgodny z wybranym przewoźnikiem
  • szt.
  • 139,00 zł / szt.

Projektowanie i obliczanie połączeń i węzłów konstrukcji stalowych. tom 1
Biblioteka projektanta
wydanie II poprawione i uzupełnione

Przedmowa do wydania drugiego

Pierwsze wydanie książki ukazało się w trakcie publikowania polskich tłumaczeń poszczególnych części Eurokodów. Po wycofaniu w 2010 r. przez PKN pakietu Polskich Norm PN-B, proces wdrażania Norm Europejskich uległ przyspieszeniu. Normy PN-EN stały się już podstawowym źródłem nauczania w średnich i wyższych szkołach technicznych. Stają się one również coraz częściej wymaganiami inwestorów przy projektowaniu i wykonywaniu konstrukcji stalowych. Znaczne rozszerzenie zakresu wiedzy oraz skomplikowanie wzorów i procedur projektowania w Eurokodach stwarza wiele trudności przy ich przyswajaniu. Sygnały napływające z całej Europy do CEN od użytkowników norm oraz z ośrodków naukowych spowodowały, że równolegle z wdrażaniem norm rozpoczęto proces ich weryfikacji i modyfikacji. Ma on na celu niezbędną korektę i uzupełnienie (rozszerzenie) treści norm oraz wprowadzenie możliwych do przyjęcia uproszczeń procedur obliczeniowych. Prace nad ciągłym uaktualnianiem Eurokodów prowadzone są w Evolution Groups działających w ramach CEN-u, oraz równolegle, w Komitetach Technicznych (TC) ECCS (Europejskiej Konwencji Konstrukcji Stalowych). Zatwierdzone zmiany do norm są w Polsce publikowane na stronie internetowej PKN-u (www.pkn.pl), skąd mogą być bezpłatnie pobierane.
 

Stosując aktualne wersje Eurokodów projektanci starają się korzystać z programów komputerowych, które oprócz wymiarowania elementów oferują również projektowanie połączeń. Taka droga postępowania nie jest w odniesieniu do projektowania połączeń konstrukcji stalowych drogą bezpieczną, jeśli korzysta się z niej bez znajomości zasad kształtowania i projektowania węzłów. Mając to na uwadze Autorzy zdecydowali się na drugie wydanie książki, poprawione i uzupełnione na podstawie aktualnego stanu wiedzy. Uwzględniono wszystkie opublikowane oficjalnie przez PKN poprawki, a także wprowadzono korekty wynikające z zastępowania kolejnych polskich norm normami europejskimi.
Autorzy

Spis treści w załączniku poniżej

wydawca: PWT
autorzy: J.Bródka, A.Kozłowski, I.Ligocki, J.Łaguna, L.Ślęczka
rok wydania: 2012
ilość stron: 739
format: B5
ISBN: 978-83-61615-07-1