Projektowanie i obliczanie połączeń i węzłów konstrukcji stalowych. tom 2

  • Dodaj recenzję:
  • Kod: 309
  • Producent: Polskie Wydawnictwo Techniczne
  • Dostępność: jest na stanie
    Czas realizacji: 24h + czas dostawy zgodny z wybranym przewoźnikiem
  • szt.
  • 139,00 zł / szt.

W zestawie kupisz taniej

Projektowanie i obliczanie połączeń i węzłów konstrukcji stalowych. tom 2

Projektowanie i obliczanie połączeń i węzłów konstrukcji stalowych. tom 2

139,00 zł
Projektowanie i obliczanie połączeń i węzłów konstrukcji stalowych. tom 1

Projektowanie i obliczanie połączeń i węzłów konstrukcji stalowych. tom 1

139,00 zł
278,00 zł
264,10 zł

Projektowanie i obliczanie połączeń i węzłów konstrukcji stalowych. tom 2
Biblioteka projektanta
wydanie 2

Monografia, pomimo iż jest dziełem współ-autorskim, została napisana w sposób jasny i przystępny. W każdym z rozdziałów Autorzy uwzględniają treści zarówno teoretyczne, jak i na wskroś praktyczne, bezpośrednio związane z wykonawstwem konstrukcji stalowych.
W związku z tym monografię można polecić zarówno studentom i pracownikom naukowym wyższych uczelni technicznych, jak też projektantom i wykonawcom konstrukcji stalowych.
Cennym uzupełnieniem każdego rozdziału pracy są liczne, dobrze dobrane przykłady liczbowe, a także obszerna bibliografia.

Spis treści:

8. Węzły ram (Aleksander Kozłowski, Ireneusz Ligocki, Jan Bródka)
8.1. Wprowadzenie
8.2. Węzły wielokondygnacyjnych ram stężonych
8.2.1. Węzły spawane
8.2.2. Węzły śrubowe
8.3. Węzły wielokondygnacyjnych ram niestężonych
8.3.1. Węzły spawane
8.3.2. Węzły śrubowe
8.4. Węzły ram parterowych
8.5. Styki słupów, styki i podparcia belek
8.5.1. Informacje wstępne
8.5.2. Styki słupów
8.5.3. Styki rygli i belek stropowych
8.5.4. Uproszczone metody projektowania doczołowych połączeń zginanych
8.5.5. Podparcia belek
8.5.5.1. Oparcie na ścianie
8.5.5.2. Oparcie na słupie
8.5.5.3. Połączenie belki stropowej z podciągiem
8.5.6. Przykłady obliczeń
8.6. Węzły specjalne
8.6.1. Węzły regałów magazynowych
8.6.2. Węzły konstrukcji cienkościennych
8.6.2.1. Elementy o średnikach ażurowych
8.6.2.2. Elementy o falistych średnikach
8.6.2.3. Elementy z kształtowników giętych
8.6.3. Węzły belek bezprzekątniowych
8.6.3.1. Informacje ogólne
8.6.3.2. Badania węzłów belek bezprzekątniowych
8.6.3.3. Obliczanie połączeń spawanych węzłów belek bezprzekątniowych
8.6.4. Węzły przestrzenne (i inne)
8.6.5. Połączenia elewacji szklanych (Zdzisław Pisarek)
8.6.5.1. Wprowadzenie
8.6.5.2. Właściwości materiałów stosowanych na fasady szklane
8.6.5.3. Odkształcenia przeszkleń
8.6.5.4. Układy łączników
8.6.5.5. Badania połączeń fasad szklanych
8.6.5.6. Przykłady realizacji
8.7. Normowa metoda obliczania nośności, sztywności i zdolności
 do obrotu węzłów stalowych
8.7.1. Wprowadzenie do metody składnikowej
8.7.2. Nośność węzłów
8.7.3. Sztywność obrotowa węzłów stalowych
8.7.4. Zdolność do obrotu węzłów stalowych
8.7.5. Uogólnienie metody na węzły o czterech śrubach w szeregu
8.7.6. Metody zwiększania nośności i sztywności węzłów
8.7.7. Przykłady obliczeń
Piśmiennictwo
9. Połączenia słupów z fundamentami (Ireneusz Ligocki, Jan Bródka)
9.1. Wprowadzenie
9.2. Charakterystyka stosowanych rozwiązań
9.2.1. Stopy słupów ściskanych osiowo
9.2.2. Stopy słupów ściskanych mimośrodowo
9.3. Projektowanie połączeń słupa z fundamentem
9.3.1. Projektowanie podstaw słupów
9.3.2. Zakotwienia śrubowe
9.3.2.1. Rodzaje, sposoby podziału oraz mocowanie i regulacja ustawienia kotew
9.3.2.2. Nośność kotew na rozciąganie
9.3.2.3. Nośność zakotwienia przy ścinaniu
9.3.2.4. Nośność śruby kotwiącej przy uwzględnieniu ścinania z rozciąganiem
9.3.2.5. Charakterystyka i metody projektowania zakotwień specjalnych
9.3.2.5.1. Informacje ogólne, kategorie stosowanych badań i podział kotew
9.3.2.5.2. Metody projektowania zakotwień specjalnych według [9.6]
9.3.2.5.3. Charakterystyka zakotwień specjalnych do celów projektowych
9.3.2.6. Wymagania dodatkowe i uwagi do wykonania zakotwień
9.3.3. Sztywność połączenia
9.3.4. Podstawy pierścieniowe
9.4. Podatne połączenia słupa z fundamentem
9.4.1. Pierwszy model analityczny
9.4.2. Model mechaniczny
9.4.3. Modelowanie numeryczne
9.4.4. Wybrane wyniki badań eksperymentalnych
9.5. Projektowanie podstaw słupów z uwzględnieniem PN-EN 1993-1-8
9.5.1. Informacje ogólne
9.5.2. Obliczeniowa nośność węzła
9.5.2.1. Nośność strefy rozciąganej
9.5.2.2. Nośność strefy ściskanej
9.5.2.3. Środnik słupa poddany rozciąganiu
9.5.2.4. Pas i środnik słupa poddane ściskaniu
9.5.2.5. Złożenie nośności
9.5.2.5.1. Podstawy słupów poddane tylko działaniu sił podłużnych w słupie
9.5.2.5.2. Podstawy słupów poddane działaniu sił podłużnych i momentów zginających
9.5.3. Sztywność obrotowa
9.5.3.1. Współczynniki sztywności sprężystej
9.5.3.2. Określenie sztywności Sj,ini i Sj w wypadku wybranego schematu rozkładu sił
9.5.4. Oszacowanie charakterystyki obrotowej M-Φ węzła
9.6. Zakotwienia kominów (Andrzej Wojnar)
9.6.1. Opis konstrukcji zakotwień
9.6.2. Śruby kotwiące
9.6.3. Obliczanie zakotwień
9.7. Przykłady obliczeń
Piśmiennictwo
10. Węzły konstrukcji zespolonych (Aleksander Kozłowski)
10.1. Wprowadzenie
10.2. Kształtowanie węzłów konstrukcji zespolonych
10.3. Badania doświadczalne węzłów i połączeń
10.3.1. Badania wyizolowanych węzłów zespolonych
10.3.2. Badania ram zespolonych
10.3.2.1. Badania ramy stalowej
10.3.2.2. Badania ramy z ryglem zespolonym
10.3.3. Badania łączników zespalających
10.4. Łączniki i połączenia w konstrukcjach zespolonych
10.4.1. Nośność łączników zespalających płytę betonową z belką
10.4.1.1. Sworznie z główkami
10.4.1.2. Łączniki blokowe
10.4.1.3. Łączniki kotwowe i pętlowe
10.4.1.4. Łączniki kątownikowe
10.4.1.5. Śruby sprężające
10.4.1.6. Łączniki listwowe z otworami (rys. 10.69)
10.4.1.7. Łączniki kątowe HILTI
10.4.2. Połączenia belek stalowych z trzonem żelbetowym
10.4.3. Nośność strefy wprowadzenia sił w słupach zespolonych
10.4.4. Styki słupów zespolonych
10.4.5. Zalecenia konstrukcyjne
10.4.5.1. Łączniki sworzniowe
10.4.5.2. Łączniki blokowe i kątownikowe
10.4.5.3. Łączniki kotwowe i pętlowe
10.4.5.4. Nośność płyty na ścinanie podłużne
10.5. Nośność, sztywność i zdolność do obrotu węzłów konstrukcji zespolonych
10.5.1. Metody modelowania węzłów
10.5.2. Metoda składnikowa
10.5.2.1. Określenie nośności węzła
10.5.2.2. Określenie sztywności początkowej węzła
10.5.2.3. Określenie zdolności do obrotu węzła zespolonego
10.5.3. Normowa metoda obliczania nośności, sztywności i zdolności do obrotu węzłów zespolonych
10.5.3.1. Nośność węzła zespolonego
10.5.3.2. Sztywność początkowa węzła zespolonego
10.5.3.3. Zdolność do obrotu węzłów zespolonych
10.6. Wskazówki optymalnego kształtowania węzłów zespolonych
10.7. Przykłady obliczeń
Piśmiennictwo
11. Nośność połączeń i węzłów pod obciążeniem zmęczeniowym (Lucjan Sieczka)
11.1. Wprowadzenie
11.2. Charakter obciążeń zmęczeniowych
11.2.1. Obciążenie o widmie jednorodnym
11.2.2. Obciążenie o widmie niejednorodnym - sposoby zliczania cykli naprężeń
11.2.3. Zakres naprężeń równoważnych
11.2.4. Rodzaje konstrukcji narażonych na zmęczenie
11.3. Czynniki wpływające na trwałość zmęczeniową połączeń
11.3.1. Zakres zmienności obciążenia
11.3.2. Wpływ karbu
11.3.3. Wpływ wytrzymałości mechanicznej
11.3.4. Wpływ naprężeń własnych
11.3.5. Wpływ naprężeń średnich
11.3.6. Wpływ wielkości (efekt skali)
11.3.7. Wpływ korozji
11.3.8. Wpływ wykonawstwa
11.4. Metody oceny trwałości zmęczeniowej
11.4.1. Metoda naprężeń nominalnych
11.4.2 Metoda naprężeń geometrycznych
11.4.3. Określanie trwałości zmęczeniowej na podstawie procedur zmęczenia niskocyklowego
11.4.4. Określanie trwałości zmęczeniowej na podstawie mechaniki pękania
11.5. Zachowanie się połączeń pod wpływem obciążeń zmęczeniowych
11.5.1. Połączenia spawane
11.5.2. Połączenia śrubowe
11.5.3. Połączenia rur
11.5.4. Konstrukcje cienkościenne
11.5.5. Połączenia podatne
11.6. Kształtowanie połączeń poddanych obciążeniom zmęczeniowym i zalecenia wykonawcze
11.7. Metody zwiększenia trwałości zmęczeniowej
11.8. Uwagi końcowe
11.9. Przykłady obliczeń
Piśmiennictwo
12. Nośność połączeń i węzłów pod obciążeniem sejsmicznym (Lucjan Sieczka)
12.1. Wprowadzenie
12.2. Charakterystyka wpływów sejsmicznych i parasejsmicznych
12.3. Oddziaływania sejsmiczne na budynki i budowle
12.4. Podstawowe zasady projektowania konstrukcji stalowych na terenach aktywnych sejsmicznie
12.5. Zachowanie się połączeń i kryteria ich kształtowania
12.6. Zasady oceny nośności
12.7. Badania doświadczalne połączeń poddanych obciążeniom cyklicznym
Piśmiennictwo
13. Kruche pękanie połączeń (Lucjan Sieczka)
13.1. Wprowadzenie
13.2. Czynniki wpływające na skłonność do kruchego pękania
13.3. Ocena odporności na kruche pękanie za pomocą mechaniki pękania
13.4. Zapobieganie kruchemu pękaniu według PN-EN 1993-1-10 [7.77]
13.5. Dobór stali ze względu na ciągliwość międzywarstwową
13.6. Zalecenia kształtowania połączeń
13.7. Przykłady obliczeń
Piśmiennictwo
14. Wzmacnianie połączeń (Jan Laguna)
14.1. Wstęp
14.1.1. Informacje ogólne
14.1.2. Zasady projektowania wzmocnień
14.1.3. Modele obliczeniowe
14.2. Wzmacnianie przekrojów elementów lub części łączonych
14.2.1. Wzmacnianie przekrojów elementów lub części rozciąganych osiowo
14.2.2. Wzmacnianie przekrojów elementów lub części ściskanych osiowo
14.2.3. Wzmacnianie przekrojów elementów lub części zginanych jednokierunkowo
14.3. Wzmacnianie połączeń zakładkowych
14.4. Wzmacnianie nominalnie przegubowych połączeń belek
14.5. Wzmacnianie śrubowych połączeń doczołowych
14.6. Wzmacnianie połączeń spawanych
14.7. Wzmacnianie połączeń belek ze słupami przez dołączenie skosu
14.7.1. Wzmacnianie spawanego węzła belki ze słupem
14.7.2. Zamiana węzła belki ze słupem z nominalnie przegubowego na sztywny śrubowymi połączeniami skosu pod pasem dolnym i łącznika do pasa górnego (rys. 14.11b)
14.8. Wzmacnianie połączeń z fundamentami
14.9. Przykłady obliczeń
Piśmiennictwo
15. Zasady badań doświadczalnych (Lucjan Sieczka, Aleksander Kozłowski)
15.1. Wprowadzenie
15.2. Rodzaje i metody badań doświadczalnych węzłów i połączeń
15.3. Stanowiska badawcze i metodyka pomiarów
15.3.1. Stanowiska badawcze
15.3.2. Przyrządy pomiarowe
15.3.3. Badania łączników i spoin
15.3.4. Badania węzłów ram
15.3.5. Badania węzłów kratownic
15.3.6. Doświadczalne kryteria nośności
15.4. Metodyka badań doświadczalnych
15.5. Wyniki badań i ich ocena
15.5.1. Wyniki badań
15.5.2. Analiza wyników badań
Piśmiennictwo

 

wydawca: PWT
autorzy: J.Bródka, A.Kozłowski, I.Ligocki, J.Łaguna, L.Ślęczka
rok wydania: 2015
ilość stron: 797
format: B5
ISBN: 978-83-61615-09-5.
oprawa twarda