Rośliny ozdobne w architekturze krajobrazu Część I.

  • Dodaj recenzję:
  • Kod: 534
  • Producent: Hortpress Sp.z o.o.
  • Dostępność: czasowo niedostępne
    Czas realizacji: 3 dni robocze + czas dostawy zgodny z wybranym sposobem dostawy
  • szt.
  • Cena netto: 31,43 zł / szt. 33,00 zł / szt.
  • Niedostępny

chwilowy brak;      Podręcznik dla uczniów kształcących się w zawodzie technik krajobrazu

Rośliny ozdobne w architekturze krajobrazu Część I.

autorzy: Edyta Gadomska, Piotr Sikorski, Wanda Smogorzewska, Marek Wierzba
wydawca: Hortpress Sp.z o.o.
rok wydania: 2004
numer wydania: 1
ilość stron: 158
ISBN:
format: 205x145 mm
oprawa: miękka

Podręcznik dla uczniów szkół kształcących w zawodzie technik architektury krajobrazu został podzielony na cztery części.
Część pierwsza obejmuje zagadnienia ogólne związane ze znaczeniem roślin ozdobnych, z warunkami siedliska, rodzajami gleb i ich uprawą oraz nawożeniem.

Spis treści:

ROZDZIAŁ I ZNACZENIE ROŚLIN OZDOBNYCH (Edyta Gadomska)
Funkcje roślinności
Walory dekoracyjne roślin
Podstawowe grupy roślin stosowanych w architekturze krajobrazu

ROZDZIAŁ II WARUNKI SIEDLISKOWE
Czynniki ekologiczne wpływające na wzrost i rozwój roślin (Piotr Sikorski, Marek Wierzba)
Światło
Temperatura
Woda
Gleba
Ukształtowanie terenu
Wiatr
Zróżnicowanie szaty roślinnej w Polsce (Piotr Sikorski, Marek Wierzba, Czesław Wysocki)
Wprowadzenie
Przestrzenne rozmieszczenie roślinności w Polsce
Charakterystyka zbiorowisk roślinnych w Polsce (Piotr Sikorski, Marek Wierzba, Czesław Wysocki)
Zbiorowiska leśne
Zbiorowiska lasów liściastych
Zbiorowiska lasów iglastych
Zarośla krzewiaste
Zbiorowiska wodne i przy wodne
Zbiorowiska wodne
Zbiorowiska przy wodne
Zbiorowiska torfowiskowe
Zbiorowiska trawiaste
Zbiorowiska trawiaste o charakterze murawowym
Zbiorowiska trawiaste o charakterze łąkowym
Zbiorowiska ziołoroślowe
Zbiorowiska synantropijne
Ekologiczne podstawy kształtowania doborów roślinnych (Piotr Sikorski, Marek Wierzba, Czesław Wysocki]

ROZDZIAŁ III RODZAJE I WŁAŚCIWOŚCI GLEB (Wanda Smogonewska)
Gleba jako środowisko życia roślin
Podstawowe procesy glebotwórcze
Budowa i skład skorupy ziemskiej
Powstawanie gleby
Budowa profilu glebowego
Skład gleby
lFaza stała gleby
Skład mechaniczny (granulometryczny) gleby
Składniki mineralne gleby
Składniki organiczne gleby
Organizmy żywe w glebie
Faza płynna gleby
Faza gazowa gleby
Właściwości gleb
Zawartość koloidów glebowych
Gęstość gleby
Porowatość gleby
Zwięzłość gleby
Lepkość gleby
Struktura gleby
Właściwości sorpcyjne gleby
Odczyn gleby
Właściwości wodne gleby
Właściwości powietrzne gleby
Właściwości cieplne gleby
Zarys klasyfikacji gleb
Klasyfikacja przyrodnicza gleb polskich
Przegląd podstawowych jednostek systematyki gleb
Klasyfikacja użytkowa gleb
Przydatność gleb do uprawy roślin ozdobnych
Erozja gleb

ROZDZIAŁ IV UPRAWA, MELIORACJE l NAWOŻENIE (Wanda Smogonewska)
Uprawa gleby
Wiadomości wprowadzające
Szczegółowe cele uprawy gleby
Rodzaje zabiegów uprawowych
Uprawki odwracające glebę - orka
Uprawki spulchniające i wyrównujące powierzchnię gleby
Uprawki ugniatające i kruszące powierzchniową warstwę gleby
Aktualne kierunki w uprawie gleby
Zasady BHP przy wykonywaniu uprawek
Regulacja stosunków powietrzno-wodnych w glebie - melioracje
Wiadomości wprowadzające
Melioracje odwadniające
Systemy nawadniania roślin
Zasadność nawadniania roślin
Nawożenie roślin ozdobnych
Wiadomości podstawowe
Potrzeby pokarmowe i wymagania nawozowe roślin
Określanie wymagań nawozowych roślin
Analiza gleby i podłoża
Analiza części wskaźnikowych roślin
Wpływ nawożenia na zasolenie gleby i podłoży ogrodniczych
Charakterystyka podstawowych składników odżywiania roślin
Nawozy organiczne spis Krakinform spzoo
Obornik
Gnojówka i gnojowica
Komposty
Nawozy zielone
Torf
Kora drzew
Węgiel brunatny
Nawozy mineralne
Nawozy azotowe
Nawozy fosforowe
Nawozy potasowe
Nawozy magnezowe
Nawozy wapniowe
Mikronawozy
Nawozy wieloskładnikowe
Zasady BMP podczas stosowania nawozów
Stosowanie nawozów a ochrona środowiska naturalnego.