Schody i chodniki ruchome. Poradnik konserwatora i eksploatującego.

  • Dodaj recenzję:
  • Kod: 1185
  • Producent: Wydawnictwo KaBe
  • Dostępność: jest na stanie
    Czas realizacji: 24h + czas dostawy zgodny z wybranym przewoźnikiem
  • szt.
  • 35,00 zł / szt.

Schody i chodniki ruchome.
Poradnik konserwatora i eksploatującego.

Treść niniejszej książki dotyczy schodów i chodników ruchomych – historii, budowy, zasad działania oraz zasad eksploatacji z uwzględnieniem wymogów w zakresie bezpiecznego użytkowania.
Omówiono w niej również normy i obowiązujące przepisy prawne dotyczące budowy i eksploatacji.

Adresatami książki są kandydaci na konserwatorów, konserwatorzy oraz użytkownicy schodów i chodników ruchomych.
Może być ona też pomocą dla uczniów średnich szkół technicznych i dla studentów odpowiednich kierunków wyższych uczelni.

Spis treści:

Wstęp
1. Historia schodów i chodników ruchomych
1.1. Wynalazek, rozwój techniczny, upowszechnienie
1.2. Historia schodów i chodników ruchomych w Polsce
1.3. Rekordy konstrukcyjne dotyczące schodów i chodników ruchomych

2. Charakterystyka ogólna schodów i chodników ruchomych

3. Zastosowanie schodów i chodników ruchomych

4. Podstawowe definicje i parametry

5. Uproszczona zasada działania przenośników osobowych

6. Wymagania ogólne i aspekt architektoniczny
6.1. Transport i montaż
6.2. Aspekt architektoniczny
6.3. Schody i chodniki ruchome dostosowane do transportu wózków sklepowych/bagażowych

7. Budowa schodów i chodników ruchomych
7.1. Kratownica – konstrukcja nośna
7.2. Zespół bieżni i szyn (prowadnic)
7.3. Łańcuchy stopni/palet
7.4. Stopnie/palety/pas
7.5. Zespół napędowy i hamulce
7.6. Napęd ręczny
7.7. Balustrada
7.8. System poręczy
7.9. Obszar przystankowy (płyta grzebieniowa i płyta podłogowa)
7.10. Obudowa i osłony zabezpieczające
7.11. Maszynownia i stacja nawrotna
7.12. Sterowanie
7.13. Instalacja elektryczna, łączniki główne
7.14. Systemy oświetlenia

8. Elektryczne urządzenia zabezpieczające

9. Konserwacja i badania techniczne przenośników osobowych
9.1. Wskazówki dotyczące konserwacji przenośników osobowych
9.2. Badania techniczne przenośników osobowych

10. Eksploatacja schodów i chodników ruchomych
10.1. Służba eksploatacyjna
10.2. Główne zagrożenia eksploatacyjne
10.3. Instrukcja bezpiecznego użytkowania schodów i chodników ruchomych
10.4. Czyszczenie elementów zewnętrznych schodów i chodników ruchomych
10.5. Reklama na schodach i chodnikach ruchomych

11. Podstawowe akty prawne dotyczące schodów i chodników ruchomych

12. Podstawowe informacje o dozorze technicznym
12.1. Dozór techniczny w świetle ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r.
12.2. Jednostki dozoru technicznego
12.3. Zakres i formy wykonywania dozoru technicznego
12.4. Schody i chodniki ruchome w świetle ustawy o dozorze technicznym
12.5. Badania techniczne schodów i chodników ruchomych w aspekcie prawnym
12.6. Przepisy karne w ustawie o dozorze technicznym
12.7. Schody i chodniki ruchome w świetle rozporządzeń wykonawczych do ustawy o dozorze technicznym
12.8. Konserwator i konserwacja schodów i chodników ruchomych na płaszczyźnie prawnej

13. Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach
13.1. Zasady ogólne
13.2. Zranienia i złamania
13.3. Brak oddechu
13.4. Porażenia prądem elektrycznym
13.5. Zakrztuszenia
13.6. Ciało obce w oku

14. Bezpieczeństwo przeciwpożarowe

Literatura
Ważniejsze akty prawne
Ważniejsze opracowania i artykuły z czasopism
Inne

wydawca: Wydawnictwo KABE
autor: Mariusz Furmanb
rok wydania: 2015
ilość stron: 171
format A5
ISBN: 978-83-62760-98-5.
okładka miękka