Sekocenbud BCD Biuletyn cen robót drogowych, mostowych i torowych 3 kwartał 2018 zeszyt 48/2018

 • Dodaj recenzję:
 • Kod: 1498
 • Producent: OWEOB Promocja Sp.z o.o.
 • Dostępność: czasowo niedostępne
  Czas realizacji: 24h + czas dostawy zgodny z wybranym przewoźnikiem
 • szt.
 • Cena netto: 52,78 zł / szt. 57,00 zł / szt.
 • Niedostępny

chwilowy brak

Biuletyn cen robót drogowych, mostowych i torowych - BCD 3 kwartał 2018

Celem Biuletynu Cen Robót Drogowych i Mostowych jest dostarczenie uczestnikom procesów inwestycyjnych informacji cenowych, umożliwiających obliczenie na etapie przygotowania inwestycji, wartości zamówienia w kosztorysie inwestorskim, a także ceny kosztorysowej na etapie przygotowywania ofert.

W wydawnictwie tym podane zostały ceny jednostkowe robót drogowych, mostowych, kolejowych i tramwajowych, uwzględniające zakresy robót określone w Specyfikacjach Technicznych (ST). Poszczególne pozycje BCD, które nazywamy robotami podstawowymi lub elementami rozliczeniowymi, uwzględniają również roboty tymczasowe oraz towarzyszące nie ujęte w wydzielonych pozycjach, które nie są przekazywane zamawiającemu i są usuwane po wykonaniu robót podstawowych.

Niniejsze wydawnictwo ze względu na nowatorskie ujęcie sposobu ustalania cen na podstawie Ogólnych Specyfikacji Technicznych, umożliwi ofertowanie i rozliczanie robót zgodnie z międzynarodowymi procedurami.

Dokumentami pozwalającymi na opracowanie w ujęciu systemowym cen jednostkowych robót są:
 • klasyfikacja robót drogowych - opracowana przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad,
 • klasyfikacja robót mostowych - opracowana przez OWEOB „Promocja”, na podstawie Katalogu Robót Mostowych cz. I „Budowa” opracowanego przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad.
 • projekt klasyfikacji robót kolejowych i tramwajowych opracowany przez OWEOB „Promocja”,
 • specyfikacje techniczne (ST) wykonania i odbioru robót drogowych i mostowych,
 • opisy robót kolejowych i tramwajowych według danych stosowanych w praktyce budowlanej,
 • dokumentacja projektowa służąca do opisu przedmiotu zamówienia z obszaru budownictwa drogowego, mostowego, kolejowego i tramwajowego.

Biuletyn cen robót drogowych i mostowych może być podstawą do:

 • sporządzania kosztorysów inwestorskich, jeżeli zakres i jakość planowanych do wykonywanych robót jest zgodna z odpowiednimi Specyfikacjami Technicznymi wykonania i odbioru robót drogowych lub mostowych,
 • sporządzania kosztorysów ofertowych na budowę nowych oraz modernizacje lub remont dróg publicznych i niepublicznych obiektów mostowych (mosty, wiadukty, estakady) oraz linii kolejowych i tramwajowych,
 • porównania cen z biuletynu z cenami ze zrealizowanych robót dla potrzeb statystycznego rozpoznania zjawisk inflacyjnych i określania odpowiednich wskaźników waloryzacyjnych,
 • rozliczania wykonanych robót budowlanych,
 • wyceny części składowych nieruchomości takich jak: drogi i mosty oraz linie kolejowe i tramwajowe – przez rzeczoznawców majątkowych w podejściu kosztowym,
 • wyceny wartości kosztorysowej inwestycji drogowych i mostowych oraz linii kolejowych i tramwajowych na etapie wstępnego przygotowywania inwestycji (np. studium wykonalności).

NOWOŚĆ !

W III kwartale 2018 r. biuletyn BCD poszerzono o 53 nowe pozycje cenowe:
- wykonanie umocnienia pobocza z kruszywa łamanego w dziale D-04.04.02.50,
- wykonanie podbudowy z mieszanki związanej cementem z wytwórni w dziale D-04.05.01.60,
- ułożenie ścieków z kostki kamiennej nieregularnej oraz rzędowej w dziale D-08.05.03.10,
- wykonanie ścian szczelinowych ciągłych w dziale M-21.08.01.


W II kwartale 2018 r. biuletyn BCD poszerzono o 32 nowe pozycje cenowe:

- nawierzchnie z mieszanki SMA 16 JENA w dziale D-05.03.13.10,
- ustawienie luster drogowych w dziale D-07.02.01.60.

W I kwartale 2018 r. biuletyn BCD poszerzono o 30 nowych pozycji cenowych:
- geokraty w dziale D-02.04.04.60,
- wykonanie drenażu francuskiego o szerokości rowka 40 cm i głębokości do 100 cm w dziale D-03.03.01.51,
- remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych w dziale D-05.03.17.10,
- zabezpieczenie powierzchni zaizolowanej w dziale M-27.10.01.

wydawca: OWEOB Promocja Sp. z o.o.
rok wydania: 2018 r.
ilość stron: 87
format: A5
ISSN: 1231-2517

częstotliwość ukazywania się: kwartalnik