Sekocenbud BCM Biuletyn cen modernizacji i remontów 3 kwartał 2020; zeszyt 52/2020

 • Dodaj recenzję:
 • Kod: 1670
 • Producent: OWEOB Promocja Sp.z o.o.
 • Dostępność: jest na stanie
  Czas realizacji: 24h + czas dostawy zgodny z wybranym przewoźnikiem
 • szt.
 • 64,00 zł / szt.

Biuletyn Cen Modernizacji i Remontów - BCM 3 kwartał 2020

BCM został podzielony na pięć działów zawierających wskaźniki cenowe:

Dział I – Wskaźniki cenowe na modernizację (remont) obiektów kubaturowych
Dział II – Wskaźniki cenowe na modernizację (remont) obiektów inżynieryjnych
Dział III – Wskaźniki cenowe na modernizację (remont) wybranych części obiektów kubaturowych
Dział IV – Wskaźniki cenowe na modernizację elementów scalonych obiektów kubaturowych
Dział V – Wskaźniki cenowe na wykonanie rozbiórek.
      

Biuletyn BCM można stosować do:
 • ustalenia szacunkowej wysokości nakładów finansowych na modernizację, remont lub rozbiórkę obiektów lub ich części, dla potrzeb:
 • określenia wartości zamówienia publicznego jako planowanych kosztów robót budowlanych na podstawie programu funkcjonalno-użytkowego,
 • planowania kosztów (WKI) w fazie programowania inwestycji (remontu) i zabezpieczenia środków na jej realizację,
 • sporządzania harmonogramów finansowych przedsięwzięć budowlanych.
 • opracowania kosztorysów inwestorskich na wyższym poziomie agregacji niż robota podstawowa,
 • oceny ekonomicznej i analiz porównawczych niezbędnych do wyboru optymalnego wariantu przebudowy (modernizacji) obiektu.
 • szacowania nakładów poniesionych przez użytkownika obiektu przy wycenie nieruchomości przez rzeczoznawców majątkowych.

wydawca: OWEOB Promocja Sp. z o.o.
rok wydania: 2020 r.
ilość stron: 177
format: A5
ISSN: 1231-2517
częstotliwość ukazywania się: kwartalnik