Sekocenbud BCM Biuletyn cen modernizacji i remontów 4 kwartał 2020; zeszyt 71/2020

  • szt.
  • 64,00 zł 57,60 zł / szt.

Biuletyn Cen Modernizacji i Remontów - BCM 4 kwartał 2020

BCM został podzielony na pięć działów zawierających wskaźniki cenowe:

Dział I – Wskaźniki cenowe na modernizację (remont) obiektów kubaturowych
Dział II – Wskaźniki cenowe na modernizację (remont) obiektów inżynieryjnych
Dział III – Wskaźniki cenowe na modernizację (remont) wybranych części obiektów kubaturowych
Dział IV – Wskaźniki cenowe na modernizację elementów scalonych obiektów kubaturowych
Dział V – Wskaźniki cenowe na wykonanie rozbiórek.
      

Biuletyn BCM można stosować do:
  • ustalenia szacunkowej wysokości nakładów finansowych na modernizację, remont lub rozbiórkę obiektów lub ich części, dla potrzeb:
  • określenia wartości zamówienia publicznego jako planowanych kosztów robót budowlanych na podstawie programu funkcjonalno-użytkowego,
  • planowania kosztów (WKI) w fazie programowania inwestycji (remontu) i zabezpieczenia środków na jej realizację,
  • sporządzania harmonogramów finansowych przedsięwzięć budowlanych.
  • opracowania kosztorysów inwestorskich na wyższym poziomie agregacji niż robota podstawowa,
  • oceny ekonomicznej i analiz porównawczych niezbędnych do wyboru optymalnego wariantu przebudowy (modernizacji) obiektu.
  • szacowania nakładów poniesionych przez użytkownika obiektu przy wycenie nieruchomości przez rzeczoznawców majątkowych.

wydawca: OWEOB Promocja Sp. z o.o.
rok wydania: 2020 r.
ilość stron: 179
format: A5
ISSN: 1231-2517
częstotliwość ukazywania się: kwartalnik