Sekocenbud BCO część 2 obiekty inżynieryjne - 1 kwartał 2020; zeszyt 14/2020

 • Dodaj recenzję:
 • Kod: 33/2012
 • Producent: OWEOB Promocja Sp.z o.o.
 • Dostępność: jest na stanie
  Czas realizacji: 24h + czas dostawy zgodny z wybranym przewoźnikiem
 • szt.
 • 79,00 zł 75,05 zł / szt.

 rabat -5%

Biuletyn cen obiektów budowlanych - BCO cz. II - obiekty inżynieryjne 1 kwartał 2020
zeszyt nr 14/2020


Biuletyn BCO można stosować do:

 • opracowywania kosztorysów inwestorskich oraz obliczania planowanych kosztów robót budowlanych na podstawie programu funkcjonalno-użytkowego,
 • opracowywania kosztorysów ofertowych metodą uproszczoną,
 • ustalania szacunkowej wysokości nakładów finansowych na wykonanie różnego rodzaju obiektów lub ich części, dla potrzeb:
 • planowania kosztów w fazie programowania inwestycji i zabezpieczenia środków na jej realizację;
 • sporządzania harmonogramów finansowych przedsięwzięć inwestycyjnych,
 • analiz porównawczych opracowywanych kosztorysów ofertowych,
 • szacowania wartości obiektów budowlanych przez rzeczoznawców majątkowych, dla potrzeb:
   • wyceny składników nieruchomości;
   • ubezpieczenia budynków i budowli,
 • oceny ekonomicznej poszczególnych wariantów rozwiązań projektowych przez inwestorów i biura projektowe,
 • analiz porównawczych w toku prac badawczych,
 • doradztwa finansowego dla deweloperów i ośrodków decyzyjnych.

 

BCO cz. II - obiekty inżynieryjne zawiera średnie krajowe ceny obiektów inżynieryjnych oraz ich struktury (m.in. drogi, mosty, przyłącza oraz sieci sanitarne i elektryczne).
Ceny każdego z objętych tym zeszytem obiektów budowlanych podane są w formie tabelarycznej. Każda tablica zawiera ceny jednostkowe i całkowite dla:
 • całego obiektu,
 • części konstrukcyjnych obiektu,
 • elementów lub asortymentów zagregowanych tego obiektu.


Karta obiektu składa się z:
- części opisowej
- tablicy cenowej (ceny jednostkowe dla obiektu, stanów, rodzajów robót, elementów lub asortymentów zagregowanych)
- tablicy ze strukturą ceny obiektu.

NOWOŚĆ!

W I kwartale 2020 r. do biuletynu BCO cz. II wprowadzono 5 nowych obiektów:

 • 2121-821 Oświetlenie ogólne pojedynczego peronu lampami LED na słupach z kompozytów,
 • 2121-822 Oświetlenie ogólne dwóch peronów lampami LED na słupach z kompozytów,
 • 2121-823 Oświetlenie ogólne peronu wspólnego lampami LED na słupach z kompozytów,
 • 2121-851 Instalacja nagłośnienia megafonowego pojedynczego peronu,
 • 2223-334 Zbiornik retencyjny na wody opadowe z tworzywa sztucznego, podziemny wraz z siecią kanalizacji deszczowej.

 

Załącznikiem do Biuletynów cen obiektów BCO (cz. I i II) jest Klasyfikacja obiektów - podział budynków i budowli inżynieryjnych

wydawca: OWEOB Promocja Sp. z o.o.
rok wydania: 2020 r.
ilość stron: 354
format: A5
ISSN: 1231-2517
częstotliwość ukazywania się: kwartalnik