Sekocenbud BCO część 2 obiekty inżynieryjne - 2 kwartał 2021; zeszyt 33/2021

 • Dodaj recenzję:
 • Kod: 2055
 • Producent: OWEOB Promocja Sp.z o.o.
 • Dostępność: jest na stanie
  Czas realizacji: 24h + czas dostawy zgodny z wybranym przewoźnikiem
 • szt.
 • 85,00 zł 76,50 zł / szt.

rabat - 10%

Biuletyn cen obiektów budowlanych - BCO cz. II - obiekty inżynieryjne 2 kwartał 2021
zeszyt nr 33/2021


Biuletyn BCO można stosować do:

 • opracowywania kosztorysów inwestorskich oraz obliczania planowanych kosztów robót budowlanych na podstawie programu funkcjonalno-użytkowego,
 • opracowywania kosztorysów ofertowych metodą uproszczoną,
 • ustalania szacunkowej wysokości nakładów finansowych na wykonanie różnego rodzaju obiektów lub ich części, dla potrzeb:
 • planowania kosztów w fazie programowania inwestycji i zabezpieczenia środków na jej realizację;
 • sporządzania harmonogramów finansowych przedsięwzięć inwestycyjnych,
 • analiz porównawczych opracowywanych kosztorysów ofertowych,
 • szacowania wartości obiektów budowlanych przez rzeczoznawców majątkowych, dla potrzeb:
   • wyceny składników nieruchomości;
   • ubezpieczenia budynków i budowli,
 • oceny ekonomicznej poszczególnych wariantów rozwiązań projektowych przez inwestorów i biura projektowe,
 • analiz porównawczych w toku prac badawczych,
 • doradztwa finansowego dla deweloperów i ośrodków decyzyjnych.

 

BCO cz. II - obiekty inżynieryjne zawiera średnie krajowe ceny obiektów inżynieryjnych oraz ich struktury (m.in. drogi, mosty, przyłącza oraz sieci sanitarne i elektryczne).
Ceny każdego z objętych tym zeszytem obiektów budowlanych podane są w formie tabelarycznej. Każda tablica zawiera ceny jednostkowe i całkowite dla:
 • całego obiektu,
 • części konstrukcyjnych obiektu,
 • elementów lub asortymentów zagregowanych tego obiektu.


Karta obiektu składa się z:
- części opisowej
- tablicy cenowej (ceny jednostkowe dla obiektu, stanów, rodzajów robót, elementów lub asortymentów zagregowanych)
- tablicy ze strukturą ceny obiektu.

NOWOŚĆ!

Do biuletynu wprowadzono w tym kwartale 6 nowych obiektów:

 • 2111-821 Sieć kanalizacji deszczowej z rur PP ø 160 mm, ø 200 mm, ø 250 mm, ø 315 mm, ø 400 mm, ø 500 mm - odwodnienie terenów utwardzonych (place, parkingi, drogi wewnętrzne),
 • 2112-621 Parking dozorowany o kontrolowanych dostępie wraz z elementami zagospodarowania terenu,
 • 2223-141 Sieć kanalizacji deszczowej z rur PP ø 160 mm, ø 250 mm, ø 315 mm - odwodnienie dachu budynku,
 • 2411-121 Stadion miejski - boisko do piłki nożnej,
 • 2411-912 Oświetlenie płyty boiska do piłki nożnej, na masztach stalowych.

wydawca: OWEOB Promocja Sp. z o.o.
rok wydania: 2021 r.
ilość stron: 368
format: A5
ISSN: 1231-2517
częstotliwość ukazywania się: kwartalnik