Sekocenbud BCO część 2 obiekty inżynieryjne - 3 kwartał 2021; zeszyt 51/2021

 • Dodaj recenzję:
 • Kod: 33/2012
 • Producent: OWEOB Promocja Sp.z o.o.
 • Dostępność: jest na stanie
  Czas realizacji: 24h + czas dostawy zgodny z wybranym przewoźnikiem
 • szt.
 • 85,00 zł / szt.Biuletyn cen obiektów budowlanych - BCO cz. II - obiekty inżynieryjne 3 kwartał 2021
zeszyt nr 51/2021


Biuletyn BCO można stosować do:

 • opracowywania kosztorysów inwestorskich oraz obliczania planowanych kosztów robót budowlanych na podstawie programu funkcjonalno-użytkowego,
 • opracowywania kosztorysów ofertowych metodą uproszczoną,
 • ustalania szacunkowej wysokości nakładów finansowych na wykonanie różnego rodzaju obiektów lub ich części, dla potrzeb:
 • planowania kosztów w fazie programowania inwestycji i zabezpieczenia środków na jej realizację;
 • sporządzania harmonogramów finansowych przedsięwzięć inwestycyjnych,
 • analiz porównawczych opracowywanych kosztorysów ofertowych,
 • szacowania wartości obiektów budowlanych przez rzeczoznawców majątkowych, dla potrzeb:
   • wyceny składników nieruchomości;
   • ubezpieczenia budynków i budowli,
 • oceny ekonomicznej poszczególnych wariantów rozwiązań projektowych przez inwestorów i biura projektowe,
 • analiz porównawczych w toku prac badawczych,
 • doradztwa finansowego dla deweloperów i ośrodków decyzyjnych.

 

BCO cz. II - obiekty inżynieryjne zawiera średnie krajowe ceny obiektów inżynieryjnych oraz ich struktury (m.in. drogi, mosty, przyłącza oraz sieci sanitarne i elektryczne).
Ceny każdego z objętych tym zeszytem obiektów budowlanych podane są w formie tabelarycznej. Każda tablica zawiera ceny jednostkowe i całkowite dla:
 • całego obiektu,
 • części konstrukcyjnych obiektu,
 • elementów lub asortymentów zagregowanych tego obiektu.


Karta obiektu składa się z:
- części opisowej
- tablicy cenowej (ceny jednostkowe dla obiektu, stanów, rodzajów robót, elementów lub asortymentów zagregowanych)
- tablicy ze strukturą ceny obiektu.

NOWOŚĆ!

W biuletynie podano ceny 247 obiektów inżynieryjnych obliczone w poziomie III kwartału 2021 r.
W tym kwartale do biuletynu wprowadzono 2 nowe obiekty:
-
2111-934 Ekran drogowy dźwiękochłonny z paneli w obudowie aluminowej, wys. 5,0 m,
- 2111-935 Ekran drogowy dźwiękochłonny z paneli w obudowie aluminowej, wys. 7,0 m. 

 

Załącznikiem do Biuletynów cen obiektów BCO (cz. I i II) jest Klasyfikacja obiektów - podział budynków i budowli inżynieryjnych,

 cz. I - obiekty kubaturowe - OPISY OBIEKTÓW

WYKAZ OBIEKTÓW (BCO cz. I i II oraz Uzupełnienie)

wydawca: OWEOB Promocja Sp. z o.o.
rok wydania: 2021 r.
ilość stron: 373
format: A5
ISSN: 1231-2517
częstotliwość ukazywania się: kwartalnik