Sekocenbud BRE Biuletyn cen robót elektrycznych 1 kwartał 2021; zeszyt 8/2021

 • Dodaj recenzję:
 • Kod: 909
 • Producent: OWEOB Promocja Sp.z o.o.
 • Dostępność: jest na stanie
  Czas realizacji: 24h + czas dostawy zgodny z wybranym przewoźnikiem
 • szt.
 • 44,00 zł / szt.

Biuletyn cen robót elektrycznych BRE 1 kwartał 2021
zeszyt nr 8/2021

Zeszyt składa się następujących części:

2.0. Roboty budowlane w zakresie sieci energetycznych
3.0. Roboty instalacyjne elektryczne w budynkach

Ceny jednostkowe robót ujętych w Biuletynie cen robót elektrycznych BRE publikowane są w podziale na ceny minimalne, średnie i maksymalne. Dodatkowo podawana jest informacja o wartości materiałów (z kosztami zakupu) w średniej cenie jednostkowej roboty.

W biuletynie publikowane są syntetyczne współczynniki regionalne zmian cen, które można stosować do średnich cen jednostkowych robót.

Ceny robót obliczone są na podstawie następujących założeń metodycznych:

 1. Ceny jednostkowe robót skalkulowano według zasad kalkulacji szczegółowej.
 2. Nakłady rzeczowe materiałów, robocizny i pracy sprzętu przyjęto z KNR, ZKNR i KNNR, zaktualizowanych na dzień wydania tego biuletynu cen.
 3. Symbolika, jednostki miary i nazewnictwo w każdej pozycji robót - odpowiednio do właściwych tabel poszczególnych katalogów nakładów (KNR, ZKNR i KNNR).
 4. Symbol klasyfikacyjny roboty podany w każdej tablicy cenowej, uwzględnia numerację rozdziału, tablicy i kolumny właściwego KNR, ZKNR lub KNNR.
 5. W kalkulacjach szczegółowych cen jednostkowych robót przyjęto rynkowe stawki robocizny, rynkowe ceny materiałów i usług sprzętowych oraz rynkowe narzuty kosztów pośrednich i zysku podane w „Informacjach o cenach czynników produkcji".

NOWOŚĆ !

W I kwartale do biuletynu wprowadzono pozycje cenowe

- montaż markera kulistego - w dziale 2.3.232.10.1 (na podstawie KNR DC12),

- układanie patchcordów abonenckich oraz mikrorurek w instalacjach poziomych - w dziale 3.1.430.00.1 (na podstawie KNR DC12),

- montaż, otwarcie i zamknięcie zasobników złączowych dla kabli światłowodowych - w dziale 3.1.570.00.1 (na podstawie KNR DC12).


wydawca: OWEOB Promocja Sp. z o.o.
rok wydania: 2020 r.
ilość stron: 136
format: A5
ISSN: 1231-2517
częstotliwość ukazywania się: kwartalnik