Sekocenbud BRR Biuletyn cen robót remontowo-budowlanych oraz zabytkowych 3 kwartał 2020; zeszyt 46/2020

 • Dodaj recenzję:
 • Kod: 549
 • Producent: OWEOB Promocja Sp.z o.o.
 • Dostępność: jest na stanie
  Czas realizacji: 24h + czas dostawy zgodny z wybranym przewoźnikiem
 • szt.
 • 50,00 zł / szt.

Biuletyn cen robót remontowo-budowlanych oraz zabytkowych BRR
3 kwartał 2020;  zeszyt nr 46/2020


Od IV kw. 2014 r. zeszyt składa się z następujących części:

1.0. Przygotowanie terenu pod budowę
2.0. Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części

3.0. Wykonywanie instalacji budowlanych
4.0. Wykończeniowe roboty budowlane

Ceny jednostkowe robót ogólnobudowlanych, remontowych publikowane są w podziale na ceny minimalne, średnie i maksymalne. Dodatkowo podawana jest informacja o wartości materiałów (z kosztami zakupu) w średniej cenie jednostkowej roboty.

W biuletynie publikowane są syntetyczne współczynniki regionalne zmian cen, które można stosować do średnich cen jednostkowych robót.

Ceny robót obliczone są na podstawie następujących założeń metodycznych

 1. Ceny jednostkowe robót skalkulowano według zasad kalkulacji szczegółowej.
 2. Nakłady rzeczowe materiałów, robocizny i pracy sprzętu przyjęto z KNR, ZKNR, KNNR i TZKNBK, zaktualizowanych na dzień wydania tego biuletynu cen.
 3. Jednostki miary i nazewnictwo w każdej pozycji robót - odpowiednio do właściwych tabel poszczególnych KNR, ZKNR, KNNR lub TZKNBK.
 4. Symbol klasyfikacyjny roboty podany w każdej tablicy cenowej, uwzględnia grupę robót wg CPV, rodzaj budownictwa , rodzaj robót, asortymentów robót lub konstrukcji, charakter robót (remontowe, rozbiórkowe, wykonywane w obiektach zabytkowych), kod odpowiedniego katalogu nakładów rzeczowych i numerację rozdziału, tablicy i kolumny właściwego KNR, ZKNR, KNNR lub TZKNBK.
 5. W kalkulacjach szczegółowych cen jednostkowych robót przyjęto rynkowe stawki robocizny, rynkowe ceny materiałów i usług sprzętowych oraz rynkowe narzuty kosztów pośrednich i zysku podane w „Informacjach o cenach czynników produkcji".

NOWOŚĆ !

W III kwartale 2020 do biuletynu wprowadzono 70 nowych pozycji z cenami następujących robót :

- mocowanie elementów kotwami chemicznymi z żywicy Koelner i prętów ocynkowanych gwintowanych z końcówką płaską Koelner R-STUDS do podłoży betonowych, kamiennych i skalnych - w dziale 2.5.182.20.2 (na podstawie KNR DC-03).

 

wydawca: OWEOB Promocja Sp. z o.o.
rok wydania: 2020 r.
ilość stron: 156
format: A5
ISSN: 1231-2517
częstotliwość ukazywania się: kwartalnik