Sekocenbud BRZ Biuletyn cen robót ziemnych i inżynieryjnych 2 kwartał 2019; zeszyt 24/2019

 • Dodaj recenzję:
 • Kod: 907
 • Producent: OWEOB Promocja Sp.z o.o.
 • Dostępność: jest na stanie
  Czas realizacji: 24h + czas dostawy zgodny z wybranym przewoźnikiem
 • szt.
 • Cena netto: 35,19 zł / szt. 38,01 zł / szt.

Biuletyn cen robót ziemnych i inżynieryjnych BRZ 2 kwartał 2019
zeszyt 24/2019

Zeszyt składa się z następujących części:

1.0. Przygotowanie terenu pod budowę
2.0. Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części; roboty w zakresie inżynierii
lądowej i wodnej

Ceny jednostkowe robót ziemnych publikowane są w podziale na ceny minimalne, średnie i maksymalne. Dodatkowo podawana jest informacja o wartości materiałów (z kosztami zakupu) w średniej cenie jednostkowej roboty.

W biuletynie publikowane są syntetyczne współczynniki regionalne zmian cen, które można stosować do średnich cen jednostkowych robót.

Ceny robót obliczone są na podstawie następujących założeń metodycznych:

 1. Ceny jednostkowe robót skalkulowano według zasad kalkulacji szczegółowej.
 2. Nakłady rzeczowe materiałów, robocizny i pracy sprzętu przyjęto z KNR, ZKNR i KNNR, zaktualizowanych na dzień wydania tego biuletynu cen.
 3. Symbolika, jednostki miary i nazewnictwo w każdej pozycji robót - odpowiednio do właściwych tabel poszczególnych katalogów nakładów (KNR, ZKNR i KNNR).
 4. Symbol klasyfikacyjny roboty podany w każdej tablicy cenowej, uwzględnia numerację rozdziału, tablicy i kolumny właściwego KNR, ZKNR lub KNNR.
 5. W kalkulacjach szczegółowych cen jednostkowych robót przyjęto rynkowe stawki robocizny, rynkowe ceny materiałów i usług sprzętowych oraz rynkowe narzuty kosztów pośrednich i zysku podane w „Informacjach o cenach czynników produkcji".


NOWOŚĆ!

W II kwartale 2019 r. do biuletynu BRZ wprowadzono 26 nowych pozycji z cenami następujących robót:
- montaż krawężników kamiennych i betonowych - w dziale 2.6.310.00.0 (na podstawie KNR-2-33),
- roboty remontowe krawężników kamiennych i betonowych - w dziale 2.7.510.00.0 (na podstawie KNR 2-31).

 

Informacje zawarte w wydawnictwie BRZ służą do sporządzania kosztorysów metodą uproszczoną, rozliczania wykonanych robót, analizy porównawczej skalkulowanych cen jednostkowych z cenami minimalnymi, maksymalnymi i średnimi w skali kraju oraz waloryzacji cen robót.

wydawca: OWEOB Promocja Sp. z o.o.
rok wydania: 2019 r.
ilość stron: 104
format: A5
ISSN: 1231-2517

częstotliwość ukazywania się: kwartalnik