Sekocenbud IME Informacja o cenach materiałów elektrycznych 2 kwartał 2022; zeszyt

  • szt.
  • 74,00 zł / szt.
Informacja o cenach materiałów elektrycznych IME
2 kwartał 2022 r.

 

Zeszyt składa się z dwóch działów:

Dział A zawiera minimalne, maksymalne i średnie krajowe ceny materiałów instalacyjnych pochodzące z notowań oraz ceny średnie z doliczonymi kosztami zakupu. Dla każdego materiału podawane są: symbol
klasyfikacyjny (ETO), pełna nazwa materiału, jednostka miary, ceny (mnimalna, maksymalna, średnia oraz cena średnia z doliczonymi kosztami zakupu).

W dziale B publikowane są ceny producentów i przedstawicieli handlowych wybranych materiałów elektrycznych. Są to przede wszystkim materiały nowe, stosowane w nowoczesnych rozwiązaniach technologicznych.
W/w ceny materiałów elektrycznych producentów i przedstawicieli handlowych z działu B zamieszczone są w tabelach, zawierających następujące informacje: nazwy producentów lub przedstawicieli handlowych, nazwy asortymentów materiałów, rodzaje materiałów tego asortymentu wraz z ich parametrami technicznymi, jednostkami miary i cenami.

NOWOŚĆ!

W II kw. 2022 r. dział A zawiera 3 146 pozycji materiałowych. W stosunku do ubiegłego kwartału zakres notowań został powiększony o materiał w podgrupie:
76372 Zestawy montażowe kompletne do wykonania muf przelotowych z taśm, na kablach na napięcie 6-24kV.

W dziale B publikujemy ceny 560 materiałów elektrycznych wg producentów i przedstawicieli handlowych - zamieszczonych w kolejności alfabetycznej.
W tej edycji dział ten został zaktualizowany oraz poszerzony o nowe produkty następujących producentów:

- ELEKTRA Ożarów Mazowiecki (ELE) Przewody grzejne samoregulujące i samoograniczające oraz folie grzejne jednostronnie zasilane.

 


Informacje zawarte w wydawnictwie IME służą do wyceny robót i obiektów budowlanych, sporządzania kosztorysów metodą szczegółową oraz rozliczeń w kosztorysach powykonawczych.

wydawca: OWEOB Promocja Sp.z o.o.
rok wydania: 2022 r.
ilość stron: 144
format: A5
ISSN: 1231-2517

częstotliwość ukazywania się: kwartalnik