Sekocenbud IRS Informacja o stawkach robocizny kosztorysowej oraz cenach pracy sprzętu budowlanego 3 kwartał 2023; zeszyt

  • szt.
  • 90,00 zł / szt.

Informacja o stawkach robocizny kosztorysowej i cenach pracy sprzętu budowlanego IRS
3 kwartał 2023 r.

Informacje o cenach, stawkach i wskaźnikach narzutów opublikowane w niniejszym zeszycie zostały zgrupowane w trzech następujących częściach.

  • Część I - STAWKI ROBOCIZNY

dział A. Kalkulowane stawki godzinowe obliczone na podstawie minimalnego wynagrodzenia za pracę

dział B. Stawki robocizny kosztorysowej z notowań

  • Część II – WSKAŹNIKI NARZUTÓW

Rozdział 1. Wskaźniki narzutów kosztów zakupu - WKz 

Rozdział 2. Wskaźniki narzutów kosztów pośrednich WKp

Rozdział 3. Wskaźniki narzutów zysku – WZ

  • Część III - CENY PRACY I NAJMU SPRZĘTU BUDOWLANEGO

Dział A - Ceny pracy i najmu sprzętu budowlanego ciężkiego i średniego, wymagającego obsługi etatowej - z notowań.

Dział B - Ceny pracy sprzętu budowlanego, nie wymagającego obsługi etatowej - z notowań.

Dział C - Ceny stosowane przez firmy wynajmujące sprzęt.

Dział D - KOSZTY JEDNORAZOWE SPRZĘTU BUDOWLANEGO

Od 1 kwartału 2023 r. zmieniony został zakres i forma publikacji kosztów jednorazowych sprzętu budowlanego.

Prezentujemy dwa warianty transportu jednostek sprzętowych (przejazd lub przewóz) na plac budowy.

Dla sprzętu budowlanego, który nie ma możliwości przejazdu z bazy sprzętowej na plac budowy z wykorzystaniem napędu własnego wprowadziliśmy, zróżnicowane w zależności od wagi przewożonego sprzętu, pozycje podstawowe za pierwsze 5 km przewozu oraz dodatki za każdy następny 1 km. Koszty przewozu jednostek sprzętowych obejmują powrót zestawu transportowego do bazy sprzętowej.


Informacje zawarte w wydawnictwie IRS służą do sporządzania kosztorysów metodą szczegółową.


wydawca: OWEOB Promocja Sp.z o.o.
rok wydania: 2023 r.
ilość stron: 56
format: A5
ISSN: 1231-2517
częstotliwość ukazywania się: kwartalnik