Sekocenbud IRS Informacja o stawkach robocizny kosztorysowej oraz cenach pracy sprzętu budowlanego 4 kwartał 2021; zeszyt 60/2021

 • Dodaj recenzję:
 • Kod: 60/2012
 • Producent: OWEOB Promocja Sp.z o.o.
 • Dostępność: jest na stanie
  Czas realizacji: 24h + czas dostawy zgodny z wybranym przewoźnikiem
 • szt.
 • 68,00 zł / szt.

Informacja o stawkach robocizny kosztorysowej
i cenach najmu sprzętu budowlanego
IRS
4 kwartał 2021 r.

Informacje o cenach, stawkach i wskaźnikach narzutów opublikowane w niniejszym zeszycie zostały zgrupowane w trzech następujących częściach.

 • Część I - STAWKI ROBOCIZNY KOSZTORYSOWEJ

Rozdział 1. Regionalne stawki robocizny kosztorysowej w województwach – minimalne, maksymalne i średnie stawki robocizny kosztorysowej dla:

 • stolic województw,
 • pozostałych miejscowości w tych województwach,
 • województw ogółem.

Stawki robocizny kosztorysowej (w zł/rbg) publikowane są dla następujących rodzajów robót: budowlanych - inwestycyjnych, budowlanych - remontowych, instalacji sanitarnych, instalacji elektrycznych, inżynieryjnych oraz wykończeniowych o wysokim standardzie.

Rozdział 2. Stawki robocizny kosztorysowej w skali kraju - średnie krajowe stawki robocizny obliczone metodami statystycznymi na podstawie notowań w poszczególnych regionach, wraz z notowanymi stawkami minimalnymi i maksymalnymi.

Stawki robocizny kosztorysowej (w zł/rbg) publikowane są dla następujących rodzajów robót: budowlanych - inwestycyjnych, budowlanych - remontowych, instalacji sanitarnych, instalacji elektrycznych, inżynieryjnych oraz wykończeniowych o wysokim standardzie.

Rozdział 3. Stawki robocizny kosztorysowej w wybranych miastach – minimalne, maksymalne oraz najczęściej występujące wartości w ok. 70 wybranych miastach Polski.

Stawki robocizny kosztorysowej (w zł/rbg) publikowane są dla następujących rodzajów robót: budowlanych - inwestycyjnych, budowlanych - remontowych, instalacji sanitarnych, instalacji elektrycznych, inżynieryjnych oraz wykończeniowych o wysokim standardzie.

 • Część II – KALKULACYJNE WSKAŹNIKI NARZUTÓW

Rozdział 1. Wskaźniki narzutów kosztów zakupu - WKz - informacje o wskaźnikach narzutów kosztów zakupu, obliczonych na podstawie notowań w poszczególnych regionach i przedstawione (w %) dla pięciu rodzajów robót: budowlanych-inwestycyjnych, budowlanych-remontowych, instalacji sanitarnych, instalacji elektrycznych i inżynieryjnych. Wskaźniki narzutów publikowane są w trzech wartościach: minimalnej, maksymalnej i średniej w skali kraju.

Rozdział 2. Wskaźniki narzutów kosztów pośrednich WKp - informacje o wskaźnikach narzutów kosztów pośrednich podane są w procentach (%) w tabeli o tym samym układzie jak w tabeli o wskaźnikach narzutów kosztów zakupu, tzn. zarówno co do rodzajów robót, jak też wskaźników minimalnych, średnich i maksymalnych.

Rozdział 3. Wskaźniki narzutów zysku – Z - informacje o wskaźnikach narzutów zysku przedstawione są w procentach (%) w tabeli zawierającej taki sam układ jak tabele w rozdziale 1 i 2.

 • Część III - CENY PRACY I NAJMU SPRZĘTU BUDOWLANEGO

Dział A - obejmuje ceny pracy i najmu sprzętu budowlanego ciężkiego i średniego, wymagającego obsługi etatowej.

Dział B - obejmuje ceny pracy sprzętu budowlanego lekkiego, nie wymagającego obsługi etatowej.

Dział C - obejmuje ceny pracy sprzętu budowlanego firm, świadczących usługi sprzętowe; przede wszystkim dot. nowoczesnego sprzętu i urządzeń do wykonywania robót budowlanych.

 • Część IV - KOSZTY JEDNORAZOWE SPRZĘTU BUDOWLANEGO:

Rozdział 1 - zawiera koszty jednorazowe sprzętu budowlanego - przejazd lub przewóz w jedną stronę (np. z bazy na plac budowy)

Rozdział 2 - zawiera zagregowane koszty jednorazowe sprzętu budowlanego - przejazd lub przewóz w obie strony tj. z bazy na plac budowy i z powrotem. Agregacja kosztów w tym rozdziale polega na ich przedstawieniu dla kolejnych przedziałów odległości transportowych. W tabeli określone są koszty dla 6 przedziałów odległości transportowych (od 5 do 50 km).

NOWOŚĆ !

W części III. CENY PRACY I NAJMU SPRZĘTU BUDOWLANEGO

Dział A - obejmuje ceny poracy i najmu sprzętu budowlanego ciężkiego i średniego wymagającego obsługi etatowej. Zawiera on 213 jednostek sprzętowych, których ceny notowane są w systemie SEKOCENBUD.

Dział B - obejmuje ceny pracy sprzętu budowlanego, który nie wymaga obsługi etatowej. Zawiera on 262 jednostki sprzętowe, których ceny notowane są w systemie SEKOCENBUD. W tym kwartale wprowadziliśmy ceny nowej jednostki sprzętowej o symbolu:

- 71191 Zaciskarka do rur, do Ø 110 mm.

Dział C - obejmuje ceny wynajmu sprzętu budowalanego w wybranych firmach świadczących usługi sprzętowe w budownictwie. W dziale tym publikujemy 190 cenyusług sprzętowych.

Dział D - obejmuje koszty jednorazowe sprzętu budowlanego.

Punkt 1 w tym dziale - zawiera koszty jednorazowe sprzętu budowlanego na przejazd lub przewóz w jedną stronę (np. z bazy na plac budowy) dla 86 jednostek sprzętowych.


Informacje zawarte w wydawnictwie IRS służą do sporządzania kosztorysów metodą szczegółową.

wydawca: OWEOB Promocja Sp.z o.o.
rok wydania: 2021 r.
ilość stron: 64
format: A5
ISSN: 1231-2517
częstotliwość ukazywania się: kwartalnik